All Questions
prev
Anterior:3.22 Ce este baptisteriul? De ce se găsesc statui în biserică?
next
Următorul:3.24 Ce este liturgia?

3.23 De unde provin stilurile arhitecturale bisericeşti?

În interiorul unei biserici

Clădirea bisericii este destinată a fi un loc în care comunitatea creștină să se adune pentru a se ruga și pentru a celebra liturghia. Primii creștini au mers la sinagogă, casa de rugăciune a evreilor, pentru a citi Scripturile (mai târziu numite Biblie) și pentru a se ruga. După aceea, ei celebrau Euharistia în casa cuiva (Fapte 2,46) şi primeau hrana cu bucurie şi cu inimă curată.]

Curând, aceste case biserici au fost special rezervate pentru celebrarea Euharistiei, iar creștinii nu au mai mers la sinagogă. Deși arhitectura s-a schimbat de-a lungul secolelor, aspectul general al clădirii bisericii a rămas același.

 

Cu toate că arhitectura bisericilor s-a tot schimbat de-a lungul timpului, forma de bază a unei biserici a rămas aceeaşi.
Înțelepciunea Bisericii

Biserica are nevoie de locuri pentru a celebra liturgia?

Cultul „în duh şi adevăr” (In 4,24) al noii alianţe nu este legat de nici un loc exclusiv, deoarece Cristos este adevăratul templu al lui Dumnezeu, prin intermediul căruia şi creştinii şi întreaga Biserică devin, sub acţiunea Duhului Sfânt, temple ale lui Dumnezeu cel viu. Totuşi, poporul lui Dumnezeu, în condiţia sa pământească, are nevoie de locuri în care comunitatea să se poată aduna pentru a celebra liturgia.  [CCBC 244]

Cultul „în duh şi adevăr” (In 4,24) al noii alianţe nu este legat de nici un loc exclusiv, deoarece Cristos este adevăratul templu al lui Dumnezeu, prin intermediul căruia şi creştinii şi întreaga Biserică devin, sub acţiunea Duhului Sfânt, temple ale lui

Ele sunt case ale lui Dumnezeu, simbol al Bisericii care trăieşte în acel loc, precum şi al locuinţei cereşti. Sunt locuri de rugăciune, în care Biserica celebrează mai ales Euharistia şi îl adoră pe Cristos prezent în mod real în tabernacol. [CCBC 245]

Ce este un loc de cult creştin?

Un loc de cult creştin este un semn al comunităţii ecleziale de oameni adunaţi într-un loc concret şi al locuinţei cereşti pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Într-un loc de cult se merge pentru rugăciune singuri sau în comunitate şi pentru a celebra Sacramentele, în special Euharistia.

„Aici miroase a cer”, „aici se stă în tăcere şi în reculegere"; unele biserici ne îmbrăţişează literalmente cu un intens climat de rugăciune. Frumuseţea bisericilor ne trimite la frumuseţea, la măreţia şi la iubirea lui Dumnezeu. Aceste edificii nu sunt ambasadori de piatră ai credinţei, ci locuinţe ale lui Dumnezeu, în care el este efectiv şi cu adevărat prezent în Sacramentul altarului. [Youcat 190]

Asta spune Papa

Clădirea bisericii există pentru a face Cuvântul lui Dumnezeu să fie ascultat, explicat și înțeles de către noi; există pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie activ printre noi ca forță care dă naștere dreptății și iubirii. Există în special, pentru ca celebrarea la care Dumnezeu vrea să participe umanitatea să poată începe, nu numai la sfârșitul timpurilor, ci astăzi. Există astfel încât cunoașterea dreptății și a bunătății să poată fi trezită în noi, și nu există altă sursă pentru cunoașterea și întărirea acestei cunoașteri despre dreptate și bunătate în afara Cuvântului lui Dumnezeu. Există pentru ca să învățăm să trăim bucuria Domnului care este puterea noastră. [Papa Benedict al XVI-lea, Omilie, 10 decembrie 2006]