Alle Tweets
prev
Vorige:3.22 Wat is een doopvont? Waarom al die beelden in de kerk?
next
Volgende:3.24 Wat is liturgie?

3.23 Hoe is de vorm van het kerkgebouw ontstaan?

In het kerkgebouw

Het kerkgebouw is bedoeld als een plaats waar de gemeenschap van christenen kan samenkomen om te bidden en liturgie te vieren. De eerste christenen gingen naar de synagoge, het gebedshuis van de joden, om uit de Schrift (later de Bijbel) te lezen en te bidden. Daarna vierden ze de Eucharistie bij iemand thuis (Hand 2,46)Hand 2,46: Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart..

Al snel werden deze huiskerken speciaal gereserveerd voor de Eucharistieviering en gingen christenen niet langer naar de synagoge. Hoewel de architectuur door de eeuwen heen veranderde, bleef de globale indeling van het kerkgebouw hetzelfde.

> Lees meer in het boek

De huiskerken van de 1e christenen groeiden. Hoewel de architectuur in de loop van de tijd veranderde, bleef de globale indeling hetzelfde.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Heeft de Kerk plaatsen nodig om de liturgie te vieren?

De eredienst "in geest en waarheid" (Joh. 4, 24) van het Nieuwe Verbond is niet gebonden aan een bepaalde plaats. Want Christus is de ware tempel van God, waardoor ook de christenen en de gehele Kerk onder de werking van de heilige Geest tot tempels van de levende God worden. Toch heeft het volk van God in haar aardse bestaan plaatsen nodig, waar de gemeenschap zich kan verzamelen om de liturgie te vieren. [CCKK 244]

Wat zijn sacrale gebouwen?

Sacrale gebouwen zijn de huizen van God, symbool van de Kerk die op die bepaalde plaats leeft, en ook van het hemels verblijf. Zij zijn plaatsen van gebed, waarin de Kerk vooral de Eucharistie viert en Christus aanbidt, die in het tabernakel werkelijk tegenwoordig is. [CCKK 245]

Wat is een christelijk godshuis?

Een christelijk godshuis is een symbool zowel voor de kerkelijke gemeenschap van mensen op een concrete plaats, als voor de hemelse woningen die God voor ons bereid heeft. In een godshuis komen we bijeen om in gemeenschap of alleen te bidden en om de Sacramenten, vooral de Eucharistie te vieren.

‘Hier ruikt het naar de hemel’ – ‘Hier word je helemaal stil en eerbiedig.’ Sommige kerken hullen ons vormelijk in een sfeer van gebed. We voelen dat God hier aanwezig is. De schoonheid van de kerken verwijst naar de schoonheid, grootheid en liefde van God. Kerken zijn niet alleen stenen boodschappers van het geloof, maar woningen van God, die in het Sacrament van het altaar werkelijk en waarachtig aanwezig is. [Youcat 190]