All Questions
prev
Vorige:3.22 Wat is een doopvont? Waarom al die beelden in de kerk?
next
Volgende:3.24 Wat is liturgie?

3.23 Hoe is de vorm van het kerkgebouw ontstaan?

In het kerkgebouw

Het kerkgebouw is bedoeld als een plaats waar de gemeenschap van christenen kan samenkomen om te bidden en liturgie te vieren. De eerste christenen gingen naar de synagoge, het gebedshuis van de joden, om uit de Schrift (later de Bijbel) te lezen en te bidden. Daarna vierden ze de Eucharistie bij iemand thuis (Hand 2,46)Hand 2,46: Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart..

Al snel werden deze huiskerken speciaal gereserveerd voor de Eucharistieviering en gingen christenen niet langer naar de synagoge. Hoewel de architectuur door de eeuwen heen veranderde, bleef de globale indeling van het kerkgebouw hetzelfde.

De huiskerken van de 1e christenen groeiden. Hoewel de architectuur in de loop van de tijd veranderde, bleef de globale indeling hetzelfde.