All Questions
prev
Poprzedni:3.22 Czym jest chrzcielnica? Po co w kościele figurki?
next
Następny:3.24 Czym jest liturgia?

3.23 Skąd biorą się różnice architektoniczne w kościołach?

Wnętrze kościoła

Budynek kościoła to miejsce, w którym wspólnota chrześcijan może zbierać się na modlitwę i sprawowanie liturgii. Pierwsi chrześcijanie udawali się do synagogi, czyli domu modlitwy żydów, żeby czytać Pisma (później nazwane Biblią) i modlić się. Dopiero później zaczęli sprawować Eucharystię w domach (Dz 2, 46)Dz 2, 46: Codziennie jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Łamali chleb po domach, a pokarm przyjmowali z radością i prostotą serca..

W niedługim czasie te domowe kościoły zostały przeznaczone wyłącznie do sprawowania Eucharystii i chrześcijanie przestali chodzić do synagogi. Chociaż na przestrzeni wieków architektura zmieniała się, to generalny układ budynku kościoła pozostał taki sam.

 

Domowe kościoły pierwszych chrześcijan rozrosły się. Choć z biegiem lat zmieniała się ich konstrukcja, ich zasadniczy kształt jest taki sam.
Z mądrości Kościoła

Czy Kościół potrzebuje miejsc dla celebracji liturgicznej?

Kult Nowego Przymierza „w Duchu i prawdzie" (J4,24) nie jest związany z jakimś określonym miejscem na zasadzie wyłączności, ponieważ Chrystus jest prawdziwą Świątynią Bożą, co sprawia, że także chrześcijanie i cały Kościół stają się pod działaniem Ducha Świętego świątyniami Boga żywego. Jednakże w swoim ziemskimwymiarze Kościół potrzebuje miejsc, w których mogłaby się gromadzić wspólnota wiernych dla celebracji liturgii. [KKKK 244]

Czym są świątynie?

Są one domami Bożymi, symbolami Kościoła, który w tym miejscu żyje, a także obrazem mieszkania niebieskiego, do którego pielgrzymujemy. Są miejscami modlitwy, w których Kościół celebruje przede wszystkim Eucharystię i adoruje Chrystusa rzeczywiście obecnego w tabernakulum. [KKKK 245]

Czym jest chrześcijański dom Boży ?

Chrześcijański dom Boży symbolizuje zarówno kościel­ ną wspólnotę ludzi w konkretnym miejscu, jak również niebiańskie mieszkania, które Bóg nam wszystkim przygotował. W domu Bożym gromadzimy się, aby modlić się we wspólnocie, albo przychodzimy, żeby pomodlić się samemu, wreszcie nade wszystko właśnie tam celebrujemy sakramenty, zwłaszcza eucharystię.

„Tu dotyka się nieba"; „Tu jest się wyciszonym, czuje się dostojność miejsca". W niektórych kościołach przejmuje nas unoszący się duch żywej modlitwy. Czujemy, że Bóg jest tutaj obecny. Piękno kościołów wskazuje na piękno, wielkości miłość Boga. Kościoły są nie tylko kamiennymi ambasadorami wiary, lecz mieszkaniami Boga, który w Sakramencie ołtarza jest rzeczywiście i istotowo obecny. [Youcat 190]