All Questions
prev
Předchozí:3.22 Co je křtitelnice? Proč jsou v kostele sochy?
next
Následující:3.24 Co je to liturgie?

3.23 Jak vznikly kostely?

Uvnitř kostela

Kostel má být místem, kde se může scházet křesťanské společenství k modlitbě a slavení liturgie. První křesťané chodili do synagogy, židovského domu modlitby, aby se modlili a četli Písmo (následně zvané Bible). Později slavili eucharistii v domech věřících (Sk 2,46) Sk 2,46: Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce. .

Brzy byly tyto domácí kostely určeny výhradně ke slavení eucharistie - a křesťané přestali chodit do synagog. Ačkoliv se architektura během století měnila, celkové uspořádání chrámové stavby zůstalo stejné.

Ačkoliv se chrámová architektura postupem času mění, základní podoba kostela zůstává stejná.
Moudrost církve

Potřebuje církev místa pro slavení liturgie?

Uctívání Boha Nové smlouvy „v duchu a pravdě“ (Jan 4,24) není vázáno na žádné výlučné místo, protože Kristus je pravý Boží chrám, skrze kterého se také křesťané a celá církev stávají působením Ducha Svatého chrámem živého Boha. Nicméně Boží lid v pozemských poměrech potřebuje místa, kde by se společenství mohlo shromažďovat ke slavení liturgie. [KKKC 244]

Co jsou to posvátné budovy?

Jsou to Boží domy, které jsou symbolem církve žijící v tom místě a také nebeského příbytku. Jsou to místa modlitby, v nichž církev především slaví eucharistii a klaní se Kristu, skutečně přítomnému ve svatostánku. [KKKC 245]

Co je to dům Boží?

Boží dům je jak symbolem křesťanského společenství lidí v konkrétním místě, tak i nebeských příbytků, které Bůh přichystal pro každého z nás. V Božím domě se lidé scházejí, aby se modlili společně nebo o samotě a aby slavili svátosti, především eucharistii.

„Tady to voní po nebi.“ – „Tady člověk uctivě ztichne.“ Některé kostely nás doslova uchvátí hutnou atmosférou modlitby. Cítíme, že Bůh je tu přítomný. Krása kostelů nám připomíná krásu, lásku a velikost Boha. Kostely nejsou pouze kamennými vyslanci víry, nýbrž jsou to Boží příbytky, protože Kristova přítomnost v eucharistii je tu pravdivá a reálná.  [Youcat 190]

Co k tomu říkají papežové

Sakrální stavby existují proto, abychom v nich mohli Božímu slovu naslouchat, vysvětlovat jej a chápat jej. Existují proto, aby mohlo být Boží slovo mezi námi činné coby síla, která působí spravedlnost a lásku. A zvláště existují proto, aby v nich mohlo lidstvo slavit tak, jak si to přeje Bůh, a to nejen na konci času, ale již dnes. Existují proto, aby mezi námi žilo vědomí spravedlnosti a dobra, a neexistuje žádný jiný zdroj vědomí a posílení tohoto vědomí, než je slovo Boží. Existují proto, abychom se směli učit žít radost Páně, který je naší silou. (Papež Benedikt XVI., homilie, 10. prosince 2006)