Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.49 Kur do të vijë fundi i botës?
next
Tjetra:2.1 Çfarë është kisha sot? Kush është pjesë e saj?

1.50 Sa e rëndësishme është Ringjallja?

Parajsë, ferr apo purgator?

Jezusi ishte i vdekur dhe më pas u kthye në jetë. Ai u ngrit nga vdekja dhe premtoi se edhe ne do të ringjallemi. Ringjallja e Jezusit është themeli i fesë sonë (1 Kor. 15: 14)1 Kor. 15: 14 :Por, në qoftë se Krishti me të vërtetë nuk është ngjallur, [atëherë i kotë është predikimi ynë - i kotë besimi juaj”.]. Që në Besëlidhjen e Vjetër përmendet premtimi i Ringjalljes të së vdekurve (Ez. 37:5)Ez. 37:5 :Kështu u thotë Zoti Hyj këtyre eshtrave: Unë po e fus në ju shpirtin e ju do ta rifitoni jetën”..

Pas vdekjes sonë  ne shpresojmë të jetojmë me Zotin [> 4,37]. Në fund të kohës  ne ribashkohemi me trupat tanë. Atëherë përjetësia me Zotin do të nisë. Përjashtim do të bëjnë vetem ata njerëz që kanë zgjedhur qëllimisht dhe njëherë e mirë të dalin kundër Zotit, kurse të tjerët do të jetojnë plotësisht të lumtur përgjithmonë me Zotin në parajsë pas ringjalljes tonë.

Ringjallja e Jezusit është baza e fesë sonë. Pasi Ai është ringjallur prej së vdekuri, edhe ne do të ringjallemi e do të jetojmë përgjithmonë me Zotin.
Urtësia e Kishës

Cili është kuptimi dhe rëndësia shpëtuese e Ngjalljes?

Ngjallja është kulmi i Mishërimit. Ajo vërteton hyjninë e Krishtit, si edhe gjithçka që Ai ka bërë e ka mësuar, dhe realizon të gjitha premtimet hyjnore në të mirën tonë. Përveç kësaj, i Ngjalluri, ngadhënjyes mbi mëkatin e mbi vdekjen, është themeli i shfajësimit dhe i Ngjalljes sonë: qysh tani na jep hirin e adoptimit birnor, që është pjesëmarrje reale në jetën e Birit të njëlindur; pastaj në fund të kohëve, Ai do ta ngjallë trupin tonë. [KKKP 131]

What changed in the world as a result of the Resurrection?

Because death is now no longer the end of everything, joy and hope came into the world. Now that death “no longer has dominion” (Rom 6:9) over Jesus, it has no more power over us, either, who belong to Jesus. [Youcat 108]

Çfarë i ndodh trupit dhe shpirtit tonë kur vdesim?

Kur vdesim, ndodh ndarja e shpirtit dhe e trupit; trupi prishet, kurse shpirti, që është i pavdekshëm, del përpara gjyqit të Hyjit dhe pret të ribashkohet me trupin kur, në rikthimin e Zotit, do të ngallet i shndërruar. Të kuptosh se si do të ndodhë ngjallja, i tejkalon mundësinë e përfytyrimit dhe të intelektit tonë. [KKKP 205]

Why do we believe in the resurrection of the “body”?

In Jesus Christ, God himself took on “flesh” (Incarnation) in order to redeem mankind. The biblical word “flesh” characterizes man in his weakness and mortality. Nevertheless, God does not regard human flesh as something inferior. God does not redeem man’s spirit only; he redeems him entirely, body and soul.

God created us with a body (flesh) and a soul. At the end of the world he does not drop the “flesh” like an old toy. On the “Last Day” he will remake all creation and raise us up in the flesh—this means that we will be transformed but still experience ourselves in our element. For Jesus, too, being in the flesh was not just a phase. When the risen lord showed himself, the disciples saw the wounds on his body. [Youcat 153]

What happens to us when we die?

In death body and soul are separated. The body decays, while the soul goes to meet God and waits to be reunited with its risen body on the Last Day.    

How the resurrection will take place is a mystery. An image can help us to accept it: When we look at a tulip bulb we cannot tell into what a marvelously beautiful flower it will develop in the dark earth. Similarly, we know nothing about the future appearance of our new body. Paul is nevertheless certain: “It is sown in dishonor, it is raised in glory” (1 Cor 15:43a). [Youcat 154]

What does the “communion of saints” mean?

The “communion of saints” is made up of all men who have placed their hope in Christ and belong to him through Baptism, whether they have already died or are still alive. Because in Christ we are one Body; we live in a communion that encompasses heaven and earth.

The Church is larger and more alive than we think. Among her members are the living and the deceased (whether they are still undergoing a process of purification or are already in the glory of God), individuals  known and unknown, great saints and inconspicuous persons. We can help one another even beyond the grave. We can call on our patrons and favorite saints, but also our departed relatives and friends whom we believe are already with God. Conversely, by our intercessory prayer, we can come to the aid of our dear departed who are still undergoing purification. Whatever the individual does or suffers in and for Christ benefits all. Conversely, this unfortunately means also that every sin harms the communion. [Youcat 146]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Pas ringjalljes ... do të ketë dy mbretëri, secila me kufijtë e vet të veçantë, njëra e Krishtit, tjetra e djallit; njëra e përbërë nga e mira, tjetra nga e keqja - të dyja, megjithatë të përbëra nga engjëj dhe njerëz. Të parët nuk do të kenë vullnet për të mëkatuar, të dytët nuk kanë fuqi dhe as nuk do të kenë asnjë fuqi për të zgjedhur vdekjen, por të parët do të jetojnë me të vërtetë dhe të lumtur në jetën e amshuar. [Shën Agustini, Mbi Besimin, Shpresën dhe Dashurinë (Enchiridion), Kap. 29, 111 (ML 40, 284)]