Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.36 Çka janë qelizat staminale dhe organizmat e modifikuar gjenetikisht?
next
Tjetra:4.38 A është eutanazia gjithmonë e gabuar?

4.37 Kur mund të themi se një njeri ka vdekur?

Fundi i jetës

Në ditët e sotme, mjekët supozojnë se dikush ka vdekur kur është vërtetuar se i gjithë truri nuk punon më, duke përfshirë edhe trurin celebral. Zakonisht mjafton të vërehet se frymëmarrja ka ndalur dhe zemra ka pushuar së rrahuri.

Kisha thotë se një person vdes kur shpirti shkëputet nga trupi. Sigurisht që ky moment nuk mund të përcaktohet shkencërisht. Por, na ndihmon të mendojmë për jetën dhe vdekjen.

Një person vdes kur shpirti shkëputet prej trupit. Nga pikëpamja ligjore dhe mjekësore, një person quhet i vdekur kur ka pushuar aktiviteti i tij cerebral.
Urtësia e Kishës

Çfarë do të thotë të vdesësh në Krishtin Jezus?

Do të thotë të vdesësh në hirin e Hyjit, pa mëkat mortar. Besimtari në Krishtin, duke ndjekur shembullin e tij, mund ta shndërrojë në këtë mënyrë vdekjen e vet në një akt dëgjese dhe dashurie ndaj Atit. “E vërtetë është kjo fjalë: nëse ne vdiqëm bashkë me Të, bashkë me Të edhe do të jetojmë” (2 Tim 2, 11). [KKKP 206]

How does Christ help us at our death, if we trust in him?

Christ comes to meet us and leads us into eternal life. “Not death, but God will take me” (St. Thérèse of Lisieux).

In view of Jesus’ suffering and death, death itself can become easier. In an act of trust and love for the Father, we can say Yes, as Jesus did in the Garden of Gethsemane. Such an attitude is called “spiritual sacrifice”: the dying person unites himself with Christ’s sacrifice on the Cross. Someone who dies this way, trusting in God and at peace with men, and thus without serious sin, is on the way to communion with the risen Christ. Our dying makes us fall no farther than into his hands. A person who dies does not travel to nowhere but rather goes home into the love of God, who created him. [Youcat 155]

What happens to us when we die?

In death body and soul are separated. The body decays, while the soul goes to meet God and waits to be reunited with its risen body on the Last Day.

How the resurrection will take place is a mystery. An image can help us to accept it: When we look at a tulip bulb we cannot tell into what a marvelously beautiful flower it will develop in the dark earth. Similarly, we know nothing about the future appearance of our new body. Paul is nevertheless certain: “It is sown in dishonor, it is raised in glory” (1 Cor 15:43a). [Youcat 154]

Ja çfarë thonë Papët

Kur mund të konsiderohet një person i vdekur me siguri të plotë?

Në këtë drejtim, është e dobishme të kujtojmë se vdekja e personit është një ngjarje e vetme, që konsiston në shpërbërjen totale të asaj tërësie unitare dhe të integruar që është uni personal. Rezulton nga ndarja e parimit të jetës (ose shpirtit) nga realiteti trupor i personit. Vdekja e personit, e kuptuar në këtë kuptim parësor, është një ngjarje të cilën asnjë teknikë shkencore ose metodë empirike nuk mund ta identifikojë drejtpërdrejt. Megjithatë, përvoja njerëzore tregon se sapo të ndodhë vdekja, në mënyrë të pashmangshme pasohet nga shenja të caktuara biologjike, të cilat mjekësia ka mësuar t'i njohë me një saktësi në rritje. [Papa Gjon Pali II, Fjalimi mbi transplantimin, 29 gusht 2000]