DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.45 Parajsa! Po si do të na duket jeta e amshuar?
next
Tjetra:1.47 A duhet të kem frikë nga purgatori?

1.46 Si është Ferri?

Parajsë, ferr apo purgator?

Nëse njeriu mund ta zgjedhë lirisht Zotin, po ashtu mund dhe ta refuzojë Atë, përndryshe zgjedhja nuk është e lirë. Ai që me vetëdije dhe këmbëngulje refuzon Zotin dhe dashurinë e Tij, zgjedh ferrin. Në të vërtetë, ne nuk e dimë se ç’fytyrë ka ferri.

Ne dimë se është një vend pa gëzim, sepse lumturia e vërtetë mund të gjendet vetëm në Hyjin. Ferri është plot dhimbje dhe vuajtje. Më keq akoma, njerëzit atje janë përgjithmonë të vetmuar sepse egoizmi gëlon. Një krahasim më tej me parajsën është i parrokshëm! Për fat, teksa ende rrojmë në tokë, e kemi ende mundësinë të shfaqim pendesë për mëkatet tona [> 3.38] dhe të marrim dashurinë dhe faljen e Atit [> 3.39].

Ferri është një ndarje e përhershme nga dashuria e Zotit, për të jetuar të mbërthyer nga dhimbja dhe palumturia e krenarisë dhe egoizmit.
Urtësia e Kishës

Si dallohet mëkati për nga barra e rëndë?

Dallohet në mëkat mortar dhe venial. [KKKP 394]

Kur kryhet një mëkat mortar?

Mëkati mortar kryhet kur në të njëjtën kohë janë lënda e rëndë, vetëdija e plotë dhe vendimi i prerë. Ky mëkat shkatërron në ne dashurinë, na lë pa hirin shenjtërues, na shpie drejt vdekjes së pasosur të ferrit nëse nuk pendohemi. Zakonisht falet nëpërmjet Sakramentit të pagëzimit dhe të Pendesës ose të Pajtimit. [KKKP 395]

How can we distinguish serious sins (mortal sins) from less serious (venial) sins?

Serious sin destroys the divine power of love in a person’s heart, without which there can be no eternal beatitude. Hence it is also called mortal sin. Serious sin breaks with God, whereas venial sin only strains  the relationship with him.

A serious sin cuts a person off from God. One requirement for such a sin is that it be opposed to an important value, for instance, directed against life, against marriage, or God (for example, murder, blasphemy, adultery, and so on) and that it be committed with full knowledge and full consent. Venial sins are opposed to secondary values or are committed without full knowledge of their seriousness or without full consent of the will. Such sins disrupt the relationship with God but do not sever it. [Youcat 316]

How can a person be delivered from a serious sin and reunited with God?

In order to heal the break with God that is caused by a serious sin, a Catholic Christian must be reconciled with God through confession. [Youcat 317]

Si pajtohet ekzistenca e ferrit me mirësinë e pambarim të Hyjit?

Hyji, edhe pse dëshiron “që të gjithë ta kenë mundësinë të kthehen” (2 Pjt 3, 9), megjithatë, duke e krijuar njeriun të lirë dhe të përgjegjshëm, i respekton vendimet e tij. Për këtë arsye, është vetë njeriu, që, me autonomi të plotë, përjashtohet vullnetarisht nga bashkësia me Hyjin nëse, deri në çastin e vdekjes së vet, qëndron në mëkatin mortar, duke mos pranuar dashurinë zemërdhembshur të Hyjit. [KKKP 213]

What is hell?

Hell is the condition of everlasting separation from God, the absolute absence of love.

Someone who consciously and with full consent dies in serious sin, without repenting, and refuses God’s merciful, forgiving love forever, excludes himself from communion with God and the saints. Our freedom makes that decision possible. Jesus warns us again and again not to separate ourselves definitively from him by shutting our hearts against the need of his brothers and sisters: “Depart from me, you cursed …. As you did it not to one of the least of these, you did it not to me” (Mt 25:41, 45). [Youcat 161]

But if God is love, how can there be a hell?

God does not damn men. Man himself is the one who refuses God’s merciful love and voluntarily deprives himself of (eternal) life by excluding himself from communion with God. [Youcat 162]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Ekziston një lloj zjarri në ferr, por ai nuk i mundon të gjithë mëkatarët në të njëjtën mënyrë, sepse secili i ndjen mundimet e tij sipas shkallës së fajit të tij ... Ashtu si gëzimet e qiellit nuk do të pushojnë kurrë, kështu, edhe atje nuk kanë fund mundimet e të mallkuarve. [Shën Gregori i Madh, Dialogët, Bk. 4:43 (ML 77, 401)]