All Questions
prev
Predchádzajúce:4.36 A čo kmeňové bunky alebo geneticky modifikované plodiny?
next
Ďalej:4.38 Je eutanázia vždy zlá?

4.37 Kedy je človek mŕtvy?

Koniec života

Dnes lekári určujú čas smrti človeka na chvíľu, keď sa zistí, že jeho mozog, vrátane mozgového kmeňa, už nepracuje. Obyčajne stačí pozorovať zástavu dýchania a srdca.

Cirkev tvrdí, že človek zomiera vtedy, keď duša opúšťa telo. Samozrejme, túto chvíľu nemožno vedecky stanoviť, pomáha nám však uvažovať o živote a smrti.

Človek zomiera, keď duša opúšťa telo. Právne a lekársky sa určuje smrť ako chvíľa, kedy mozog prestáva pracovať.
Múdrosť Cirkvi

Čo znamená umrieť v Ježišovi Kristovi?

Umrieť v Ježišovi Kristovi znamená umrieť v Božej milosti, bez smrteľného hriechu. Veriaci v Krista, nasledujúc jeho príklad, môže svoju smrť premeniť na úkon poslušnosti a lásky voči Otcovi. „Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.“ (2 Tim 2,11) [KKKC 206]

Ako nám Ježiš pomáha pri zomieraní, ak mu dôverujeme?

Ježiš nám prichádza v ústrety a vedie nás k večnému životu. „Nepríde si ma vziať smrť, ale Boh“ (sv. Terézia z Lisieux).

Pri pohľade na Ježišovo utrpenie a zomieranie môže byť aj naše zomieranie ľahšie. Môžeme povedať Otcovi „áno" a tak mu prejaviť svoju dôveru a lásku, ako to urobil Ježiš v Getsemanskej záhrade. Takýto postoj sa nazýva „duchovná obeta“: zomierajúci sa zjednocuje s Ježišovou obetou na kríži. Kto umiera v dôvere v Boha a v pokoji s ľuďmi, kto teda nemá ťažký hriech, je na ceste ku spoločenstvu so zmŕtvychvstalým Kristom. Naše umieranie nám nedovolí padnúť hlbšie ako do jeho náručia. Umierajúci sa nevydáva na cestu, ktorá nevedie nikam, ale sa vracia domov, do Božej lásky, v ktorej bol stvorený. [Youcat 155]

Čo sa s nami stane, keď zomrieme?

V smrti sa duša oddeľuje od tela. Telo zaniká, zatiaľ čo duša kráča v ústrety Bohu a čaká, až bude znovu zjednotená so svojím telom, vzkrieseným pri druhom príchode Pána.

Ako prebehne vzkriesenie nášho tela, je tajomstvom. Môžeme si však pomôcť obrazom a predstaviť si to takto: pri pohľade na cibuľku tulipánu ešte nedokážeme rozoznať, aký nádherný kvet z nej vyrastie v tmavej pôde. Rovnako si nevieme predstaviť, ako bude vyzerať naše nové telo. Pavol si je však celkom istý: „Seje sa potupené, vstáva slávne“ (1 Kor 15, 43a). [Youcat 154]

Toto hovoria pápeži

Kedy možno s určitosťou vyhlásiť, že je človek mŕtvy?

V tomto smere je užitočné pripomenúť si, že smrť osoby je jedna udalosť, pri ktorej nastáva úplná dezintegrácia jednotného a spojeného celku, ktorým je osobné ja. Nastáva pri oddelení životného princípu (duše) od telesnej skutočnosti tejto osoby. Smrť osoby, chápaná v tomto primárnom význame, je udalosťou, ktorú nemožno priamo určiť žiadnou vedeckou alebo experimentálnou metódou. Ľudská skúsenosť nám však ukazuje, že keď nastane smrť, neodvratne nasledujú isté biologické znaky, ktoré medicína rozpoznáva s čoraz väčšou presnosťou [Pápež Ján Pavol II, list Svetovému transplantačnému kongresu, 29. augusta 2000]