DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:2.23 Ano ang pangunahing mga Konseho ng Simbahan?
next
Next:2.25 Paano nagsimula ang buhay monastiko?

2.24 Ano ang mga Ama ng Simbahan?

Mga Romano, Konseho, at mga Ama ng Simbahan

Ang mga Ama ng Simbahan ay ang mga taong nabuhay noong unang siglo pagkamatay ni Kristo at malalim na sumasalamin sa pananampalatayang Kristiyano tulad ng itinuro ni Hesus sa kanilang mga hinalinhan. Isinalin ng pari na si San Geronimo (347-420) ang Bibliya sa Latin, ang katutubong wika sa panahong iyon. Ang Bibliya ay orihinal na isinulat sa Hebreo at Griyego [>1.13].

Ang iba pang mga kilalang mga Ama ng Simbahan ay kinabibilangan nina San Agustin (354-430) at San Gregoriong Dakila (540-604). Lahat sila ay nabuhay ng isang banal na buhay at may malapit na ugnayan kay Hesus. Dahil sa ugnayan na ito at sa kanilang malalim na mga sulatin, maaari silang magsilbing pinakamahusay na mga huwaran para sa atin. Sa website na ito, mahahanap mo ang maraming mga teksto ng mga Ama ng Simbahan sa ibaba ng sagot sa bawat tanong.

Sa mga unang siglo, ang mga Ama ng Simbahan ay banal na mga tao na nag-isip at sumulat tungkol kay Kristo at sa pananampalataya ng kanyang Simbahan.
This is what the Popes say

Ang mga Ama ng Simbahan ay karapat-dapat sa kanilang pangalan: sila ay mga banal na, sa lakas ng kanilang pananampalataya, at kanilang malalim at mayamang aral, ay muling nagbigay ng lakas at nabuo ang Simbahan. Tunay silang "ama" ng Simbahan, sapagkat ito ay mula sa kanila, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, na natanggap niya ang kanyang buhay. [John Paul II, Patres Ecclesiae, n. 1]