DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.23 Ktoré cirkevné koncily boli najdôležitejšie?
next
Ďalej:2.25 Ako vznikol rehoľný život?

2.24 Kto sú to cirkevní otcovia?

Rimania, koncily a cirkevní otcovia

Cirkevní otcovia boli ľudia, ktorí žili v prvých storočiach po Kristovi a do hĺbky uvažovali nad kresťanskou vierou tak, ako učil Ježiš ich predchodcov. Istý kňaz, svätý Hieronym (347-420) preložil Bibliu do latinčiny, vtedajšieho jazyka ľudu. Bibliu pôvodne napísali v hebrejčine a gréčtine.

Medzi známych cirkevných otcov patria aj svätý Augustín (354-430) a svätý Gregor Veľký (540-604). Všetci žili svätým životom a mali blízky vzťah s Ježišom. Vďaka tomuto vzťahu a ich hlbokým spisom nám môžu poslúžiť ako vynikajúce vzory. Na tejto webovej stránke nájdete pod odpoveďami na jednotlivé otázky viaceré texty cirkevných otcov.

V prvých stáročiach žili cirkevní otcovia, svätí muži, ktorí premýšľali a písali hlboké úvahy o Kristovi a jeho Cirkvi.
Toto hovoria pápeži

Cirkevní otcovia sú takto nazývaní právom: sú to svätci, ktorí silou svojej viery a bohatstvom hlbokého učenia formovali Cirkev a posilňovali ju. Sú naozajstnými „otcami“ Cirkvi, pretože tá z nich skrze evanjelium dostala svoj život. [Pápež Ján Pavol II., Patres Ecclesiae, č. 1]