DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:2.23 Jaką rolę odegrały pierwsze sobory powszechne?
next
Następny:2.25 Jak powstało życie monastyczne?

2.24 Kim byli ojcowie Kościoła?

Rzymianie, sobory i ojcowie Kościoła

Ojcami Kościoła nazywamy tych, którzy żyli w pierwszych wiekach po Chrystusie i zgłębiali  naukę głoszoną przez Jezusa ich przodkom. Święty Hieronim (347-420 r.) jako pierwszy przetłumaczył Biblię na łacinę, która była powszechnie używanym językiem w tamtym czasie.

Pierwotnie Biblia została napisana po hebrajsku i grecku. Innymi znanymi ojcami Kościoła są święty Augustyn (354-430 r.) i święty Grzegorz Wielki (540-604 r.). Wszyscy oni wiedli święte życie oparte na bliskiej więzi z Jezusem. Pozostawili po sobie mnóstwo światłych pism. Dzięki temu wszystkiemu mogą być oni dla nas pięknym przykładem. Na naszej stronie internetowej znajdziesz wiele tekstów ich autorstwa.

 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa ojcowie Kościoła rozmyślali i pisali o Bogu i Jego woli, o istocie wiary i o zamierzeniach Jezusa.