All Questions
prev
Previous:2.24 Ano ang mga Ama ng Simbahan?
next
Next:2.26 Ano ang pinagmulan ng Islam?

2.25 Paano nagsimula ang buhay monastiko?

Mga Romano, Konseho, at mga Ama ng Simbahan

Kabilang sa mga unang Kristiyano ay mayroon nang mga tao na pumili ng isang buhay ng pagdarasal, kasimplehan, pag-iwas (panatang hindi pag-aasawa), at pagtulong sa kanilang mga kapitbahay. Nang ang mga pag-uusig at pagkamatay ng mga martir ay halos nagtapos, nagsimulang maghanap ang mga tao ng iba pang mga paraan upang maibigay ang kanilang buhay sa Diyos.

Ang ilang mga monghe ay piniling mabuhay bilang mga ermitanyo sa disyerto (hal. sa kasalukuyang Ehipto at Syria). Sa panahon ng 325, ang ilang mga ermitanyo ay nagsimulang manirahan sa isang pamayanan kung saan sila ay masunurin sa kanilang pinuno. Ito ang simula ng buhay monastiko. Sa mga susunod na taon, ang mga orden para sa kapwa lalaki at babae na relihiyoso ay naitatag. Bilang karagdagan sa kanilang buhay sa pagdarasal, tinuon ng mga relihiyosong ito ang kanilang oras sa pag-aaral, gamot, agrikultura at pagkopya at pagsulat ng mga aklat.  

 

Nagsimula ang buhay monastiko nang ang mga kalalakihan at kababaihan ay inihiwalay ang kanilang sarili mula sa mundo upang ihandog ang kanilang sarili sa Diyos.
This is what the Popes say

[Ang mga sinulat ni Saint Basil] ay ginamit ng iba`t ibang mga manunulat ng monastic rules, kasama na si Saint Benedict, na itinuturing na kanyang guro si Basil ... Dahil dito maraming tao ang nag-iisip na ang mahahalagang istraktura ng buhay ng Simbahan, ang monasticism, ay pangunahing itinatag ni Saint Basil. Kung mayroon man, ang kanyang kontribusyon ay nagpasya sa pagtukoy ng mas tiyak na likas na katangian ng buhay ng monastic. [John Paul II, Patres Ecclesiae, n. 2]