All Questions
prev
Vorige:2.23 Welke grote concilies waren er?
next
Volgende:2.25 Hoe is het kloosterleven ontstaan?

2.24 Wat zijn ‘Kerkvaders’?

Romeinen en overleg

De Kerkvaders zijn mensen die in de eerste eeuwen na Christus leefden en diep nadachten over het christelijke geloof zoals Jezus dat aan hun voorgangers geleerd had. De priester Sint Hiëronymus (347-420) vertaalde de Bijbel in het Latijn, de volkstaal van die tijd. Oorspronkelijk was de Bijbel geschreven in het Hebreeuws en het Grieks.

Andere bekende Kerkvaders zijn Sint Augustinus (354-430) en Sint Gregorius de Grote (540-604). Ze leefden allen een heilig leven en hadden een nauwe band met Jezus. Daardoor, en door hun wijze geschriften, zijn ze een heel mooi voorbeeld voor ons. Op deze website vind je veel teksten van de Kerkvaders onder het antwoord op iedere vraag.

Kerkvaders dachten in de eerste eeuwen diep na en schreven over God en zijn Wil, de essentie van het geloof en de bedoelingen van Jezus.