All Questions
prev
Ankstesnis:2.23 Kokie buvo pagrindiniai Bažnyčios Susirinkimai?
next
Kitas:2.25 Kaip prasidėjo vienuolinis gyvenimas?

2.24 Kas yra Bažnyčios Tėvai?

Romėnai, Susirinkimai ir Bažnyčios Tėvai

Bažnyčios Tėvai buvo žmonės, gyvenę pirmaisiais amžiais po Kristaus ir giliai apmąstę krikščioniškąjį tikėjimą, kurio Jėzus buvo mokęs jų pirmtakus. Kunigas šv. Jeronimas (347–420) išvertė Šventajį Raštą į lotynų kalbą – to meto liaudies kalbą. Biblija buvo parašyta hebrajų ir graikų kalbomis.

Kiti gerai žinomi Bažnyčios Tėvai yra šv. Augustinas (354–430) ir šv. Grigalius Didysis (540–604). Jie visi gyveno šventą gyvenimą ir palaikė artimą santykį su Jėzumi. Dėl šio santykio ir savo gilių raštų jie gali būti mums puikūs pavyzdžiai. Šioje interneto svetainėje po atsakymais į klausimus rasi daug Bažnyčios Tėvų tekstų.

Bažnyčios Tėvai buvo pirmųjų amžių šventi vyrai, giliai mokę ir rašę apie Kristų bei Jo Bažnyčios tikėjimą.
Štai ką sako popiežiai

Bažnyčios Tėvai nusipelno savo vardo: jie yra šventieji, kurie savo tikėjimo jėga ir giliu bei turtingu mokymu atgaivino ir formavo Bažnyčią. Jie tikrai yra Bažnyčios „tėvai“, nes būtent iš jų per Evangeliją Ji gavo gyvenimą. [Jonas Paulius II, Patres Ecclesiae, 1]