Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:2.23 Cilët janë Koncilet më të mëdha të Kishës?
next
Tjetra:2.25 Si filloi jeta monastike?

2.24 Kush janë Etërit e Kishës?

Romakët, koncilet dhe etërit e Kishës

Etërit e Kishës ishin njerëz që jetuan në shekujt e parë pas Krishtit dhe reflektuan thellë në besimin e krishterë siç i kishte mësuar  Jezusi paraardhësit e tyre. Prifti Shën Jeronimi (347-420) përktheu Biblën në latinisht, në gjuhën më të folur të asaj kohe. Bibla u shkrua fillimisht në hebraisht dhe greqisht.

Etër të tjerë të njohur të Kishës përfshijnë Shën Augustinin (354-430) dhe Shën Gregorin e Madh (540-604). Të gjithë ata jetuan një jetë të shenjtë dhe kishin një marrëdhënie të ngushtë me Jezusin. Për shkak të kësaj marrëdhënie dhe shkrimeve të tyre të thella, ato mund të shërbejnë si shembuj të shkëlqyeshëm [> 4.16] për ne. Në këtë faqe në internet do të gjeni shumë tekste nga Etërit e Kishave poshtë përgjigjeve për secilën nga pyetjet.

Në shekujt e parë, Etërit e Kishës ishin njerëz të shenjtë që menduan dhe shkruan thellësisht për Krishtin dhe fenë e Kishës së Tij.

Ja çfarë thonë Papët

Etërit e Kishës e meritojnë emrin që mbajnë: ata janë shenjtër, të cilët gjallëruan dhe formuan Kishën me forcën e fesë dhe thellësinë e pasurinë e mësimit të tyre. Janë me të vërtetë "etër" të Kishës, sepse prej tyre, nëpërmjet Ungjillit, ajo ka marrë jetë. [Gjon Pali II, Patres Ecclesiae, n. 1]