All Questions
prev
Previous:2.27 Paano naging Katoliko ang Hilagang Europa?
next
Next:2.29 Ano ang espirituwal na muling pagsilang na nangyari noong Edad Medya?

2.28 Ano ang relasyon sa pagitan ng hari at papa noong Edad Medya?

Ang mga Muslim, mga barbaro, at ang Orthodox

Ang pagkalat ng Kristiyanismo ay madalas na nagsisimula sa pagbabagong loob ng isang pinuno ng tribu o hari. Noong 754 AD, hinirang ng papa si Pepin the Short bilang hari ng mga Franks. Tinulungan ng haring ito ang papa noong kinubkob ang Roma ng mga Lombards.

Ang anak na lalaki ni Pepin, si Emperador Charlemagne, ay nag-ambag ng mga reporma sa Simbahan at sa lipunan. Pagkatapos ng kanyang paghahari, nahati ang kaharian at ang tensyon sa pagitan ng papa at ng emperador ay lumaki. Samakatuwid, mula 1073 pasulong si Papa Gregorio VII ay nagpasok ng mga reporma sa pamamalakad ng Simbahan at sa relasyon niya sa gobyernong sibil.

Ilang naunang mga Kristiyanong hari ay naging santo. Noong Edad Medya ang mga hari at mga papa ay madalas na nakikipaglaban sa isa’t-isa.
This is what the Popes say

[Ipinagdiriwang namin] ang ika-1,200 na anibersaryo ng koronasyon ng imperyal ng Charlemagne ni Papa Leo III noong Pasko sa taong 800… Ang dakilang makasaysayang pigura ng Emperor Charlemagne ay tinatalakay ang mga ugat ng Kristiyano ng Europa. Sinumang mag-aral sa kanya ay ibabalik sa isang panahon - sa kabila ng kasalukuyang mga limitasyon ng tao - na minarkahan ng isang kahanga-hangang paglinang ng kultura sa halos lahat ng larangan ng karanasan. Sa paghahanap ng pagkakakilanlan nito, hindi maaaring mabigo ng Europa na isaalang-alang ang paggawa ng isang masiglang pagsisikap upang mabawi ang pamana ng kultura na iniwan ni Charlemagne at napanatili nang higit sa isang libong taon. [Pope John Paul II, Message to Card. Javierre, 14 Dec. 2000]