Alle Vragen
prev
Vorige:2.27 Hoe is Noord-Europa katholiek geworden?
next
Volgende:2.29 Wat was de ‘geestelijke opleving’ in de middeleeuwen?

2.28 Hoe was de relatie tussen koning en paus in de middeleeuwen?

Moslims, missionarissen en orthodoxen

De verspreiding van het christendom was vaak het gevolg van de bekering van een stamhoofd of koning. De Paus zalfde in 754 Pepijn de Korte tot Frankische koning. Deze koning hielp de paus toen Rome door de Lombarden werd belegerd.

De zoon van Pepijn, Keizer Karel de Grote, droeg bij aan hervormingen in de Kerk en de samenleving. Na zijn bewind werd het keizerrijk verdeeld en ontstonden er spanningen tussen de paus en de keizer. Daarom voerde paus Gregorius VII vanaf 1073 hervormingen door betreffende het bestuur van de Kerk en de relatie met de ‘burgerlijke overheid’.

De eerste christelijke koningen waren soms heiligen. In de middeleeuwen betwistten koning en paus elkaars recht op benoemingen en bestuur.