All Questions
prev
Previous:2.28 Ano ang relasyon sa pagitan ng hari at papa noong Edad Medya?
next
Next:2.30 Paano nabuo ang mga Simbahang Orthodox?

2.29 Ano ang espirituwal na muling pagsilang na nangyari noong Edad Medya?

Ang mga Muslim, mga barbaro, at ang Orthodox

Noong Edad Medya maraming tao, relihiyoso at nananampalatayang layko [>3.42], ang nagsimulang mag-isip sa papel ng persona ni Jesus sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa ika-labindalawa at ika-labintatlong siglo maraming bagong monasteryo at relihiyosong orden ang itinatag, gaya ng mga Cisterian, Fransiskano at Dominikano.

Sa ika-labintatlong siglo, ang pag-aaral ng pananampalataya ay nagkaroon ng paglakas dahil sa mga mahuhusay na pagtatalong teolohikong debate (Eskolastisismo). Sa ganitong intelektuwal na kapaligiran, maraming unibersidad ang itinatag. Itinatag rin ang mga kilusang layko para sa mga taong gusto na mamuno sa isang buhay ng panalangin habang nabubuhay “sa mundo”.

 

Mga bagong orden ay itinatag upang sundan si Kristo. Mga Katolikong unibersidad ay itinatag upang itaguyod ang palitan ng kaalaman at pag-unawa.
This is what the Popes say

Sa bawat henerasyon ng mga santo ay ipinanganak at nagdadala ng pagkamalikhain ng pag-bago na patuloy na kasama ng kasaysayan ng Simbahan sa gitna ng mga kalungkutan at negatibong aspeto na nakatagpo niya sa kanyang landas. Sa katunayan, siglo pagkatapos ng daang siglo, nakikita rin natin ang pagsilang ng mga puwersa ng reporma at pagbabago, sapagkat ang pagiging bago ng Diyos ay hindi mauubos at nagbibigay ng bagong lakas upang magpatuloy. Nangyari din ito noong ika-13 na siglo sa pagsilang at pambihirang pag-unlad ng Mendicant Orders: isang mahalagang modelo ng pagpapanibago sa isang bagong panahon ng kasaysayan. [Pope Benedict XVI, General Audience, 13 Jan. 2010]