All Questions
prev
Predchádzajúce:2.27 Ako sa stal sever Európy katolíckym?
next
Ďalej:2.29 K akému duchovnému obrodeniu došlo v stredoveku?

2.28 Aký bol vzťah medzi kráľmi a pápežmi počas stredoveku?

Moslimovia, barbari a pravoslávni

Šírenie kresťanstva sa zvyčajne začínalo obrátením kmeňového náčelníka alebo kráľa. V roku 754 pápež pomazal Pipina Krátkeho za kráľa Frankov. Tento kráľ pomohol pápežovi, keď Rím obliehali Longobardi.

Syn Pipina, cisár Karol Veľký, prispel k reformám v Cirkvi a v spoločnosti. Po skončení jeho vlády bolo cisárstvo rozdelení a medzi cisárom a pápežom vzrastalo napätie. V roku 1073 teda vstúpili do platnosti reformy v riadení Cirkvi a jej vzťah so svetskou vládou, zavedené pápežom Gregorom VII.

Niektorí z prvých kresťanských kráľov sú svätí. V stredoveku mali králi a pápeži často medzi sebou spory.
Toto hovoria pápeži

[Oslavujeme] 1200. výročie cisárskej korunovácie Karla Veľkého pápežom Levom III. na Vianoce roku 800. Osoba cisára Karola Veľkého so svojím historickým významom nám pripomína kresťanské korene Európy. Každý, kto ho skúma, sa prenesie späť do doby – aj napriek všadeprítomnej ľudskej slabosti –  v dobrom poznačenej ohromným kultúrnym rozmachom takmer vo všetkých oblastiach poznania. Európa sa pri hľadaní vlastnej identity nezmýli, ak sa rozhodne vyvinúť živú snahu obnoviť kultúrne dedičstvo, ktoré Karol Veľký po sebe zanechal a ktoré sa uchovalo aj po vyše tisícročí. [Pápež Ján Pavol II, Správa kardinálovi Javierremu, 14. decembra 2000]