All Questions
prev
Previous:2.35 Bakit nagbebenta ang Simbahan ng indulhensiya bilang tiket papuntang langit?
next
Next:2.37 Ano ang pagkakaiba ng Protestante at Katoliko?

2.36 Anu-ano ang mga ideya na nagsimula sa Repormasyon?

Patungo sa Repormasyon

Noong 1517, isang Alemang monghe na nagngangalang Marthin Luther ang gumawa ng sulat na naglalaman ng 95 katikhaan na tumutuligsa sa Simbahan. Makatuwiran niyang tinutulan ang mga katiwalian ng mga klerigo at ang pagbebenta ng mga indulhensiya.

Gayunpaman, nilibak at itinatwa rin ni Luther ang maraming katotohanan at mabubuting bagay, gaya ng buhay sa pakikipag-isa sa mga santo, ang awtoridad ng papa, at mga paliwanag na ibinigay ng Simbahan upang higit na maunawaan [>2.37] ang pananampalataya. Sa bandang huli isang sekta ang nabuo sa Simbahan dahil sa radikal na rebelyon ni Luther.

Si Luther ay tama na tuligsain ang ilang mga pang-aabuso sa Simbahan, ngunit sa kanyang paghahanap ng reporma tinanggihan din niya ang mga mahahalagang katotohanan na naging sanhi ng pagkakahati.
This is what the Popes say

Bilang isang teologo na pinuno ng Sagradong Banal na Kasulatan at sa mga Ama ng Simbahan, si [Saint Lawrence ng Brindisi] ay nakalarawan ang doktrinang Katoliko sa isang huwarang pamamaraan sa mga Kristiyano na, lalo na sa Alemanya, ay sumunod sa Repormasyon. Sa kanyang kalmado, malinaw na paglalahad ay ipinakita niya ang biblikal at patristikong pundasyon ng lahat ng mga artikulo ng pananampalatayang pinagtatalunan ni Martin Luther. Kasama rito ang pagkauna ni St Peter at ng kanyang mga Kahalili, ang banal na pinagmulan ng Episcopate, pagbibigay-katwiran bilang isang panloob na pagbabago ng tao, at ang pangangailangan na gumawa ng mabubuting gawa para sa kaligtasan. [Pope Benedict XVI, 23 Marso 2011]