Alle Vragen
prev
Vorige:2.35 Hoe zat dat toen de Kerk aflaten en ‘tickets naar de hemel’ verkocht?
next
Volgende:2.37 Wat is het verschil tussen protestanten en katholieken?

2.36 Met welke ideeën begon de reformatie?

Op weg naar de reformatie

In 1517 schreef de Duitse monnik Maarten Luther een brief met 95 stellingen met kritiek op de Kerk. Hij bekritiseerde terecht de corruptie van de geestelijkheid en de verkoop van aflaten.

Hij bespotte en ontkende echter ook een heleboel waarheden en goede dingen, zoals het leven in gemeenschap met de heiligen, de autoriteit van de paus, en de uitleg die de Kerk geeft om het geloof beter te begrijpen. Doordat Luther zich radicaal afzette tegen de Kerk, ontstond er uiteindelijk een scheuring in de Kerk

Luther stelde terecht bepaalde misstanden in de Kerk aan de kaak, maar zijn hervorming ontkende belangrijke waarheden en begon een scheuring.