All Questions
prev
Předchozí:2.35 Jaký mělo význam, že církev prodávala odpustky jako vstupenky do nebe?
next
Následující:2.37 Jaký je rozdíl mezi protestanty a katolíky?

2.36 Jaké myšlenky vyvolaly reformaci?

Směrem k reformaci

Roku 1517 napsal německý mnich Martin Luther 95 tezí kritizujících církev. Oprávněně se stavěl proti korupci duchovních a proti prodávání odpustků.

Avšak Luther rovněž popíral mnoho pravdivých obsahů víry. Odmítal například katolické pojetí svátostí, víru ve společenství svatých, autoritu papeže, důležitost tradice a autoritu církve ve výkladu Písma. Lutherova radikální vzpoura nakonec vedla k rozpadu jednoty západního křesťanství.

Luther měl pravdu, když kritizoval určité nešvary v církvi, ale ve své touze po reformě popřel také důležité pravdy a způsobil schizma.
Co k tomu říkají papežové

Svatý Vavřinec z Brindisi byl teologem pohrouženým do Písma svatého a spisů církevních otců a dovedl mistrně vysvětlovat katolické učení i křesťanům, kteří zejména v Německu přijali reformaci. Svým jasným a klidným výkladem ukazoval biblický a patristický základ všech článků víry, které zpochybnil Martin Luther. Mezi ně patří primát svatého Petra a jeho nástupců, božský původ episkopátu, ospravedlnění jakožto niterná proměna člověka a nezbytnost dobrých skutků ke spáse. (Papež Benedikt XVI., katecheze na generální audienci, 23. března 2011)