All Questions
prev
Previous:2.46 Paano pumasok ang Simbahan sa ikadalawampung siglo?
next
Next:2.48 Ano ang Ikalawang Konseho ng Vatican?

2.47 Bakit hindi tinutulan ng Simbahan ang mga Nazis?

Ang Simbahan noong ikadalawampung siglo

Si Papa Pius XII ay madalas na pinupuna dahil sa di-umano'y di pagtutol sa mga Nazi sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig [> 1.35]. Gayunpaman, ang hinalinhan niyang si Pius XI ay malakas na nagsalita laban sa Nazismo. Sa panahon ng digmaan, nag-ayos si Papa Pius XII, kasama ang maraming iba pang mga Katoliko, upang matulungan ang libu-libong mga Hudyo at iba pang mga inuusig na tao. Marami ang inalok ng taguan sa mga gusaling pang-relihiyon.

Samakatuwid, itinuring ng mga Nazi ang papa bilang isang kaaway. Ang pagpuna sa pag-uugali ng papa sa panahon ng giyera ay hindi lumitaw hanggang noong 1960, samantalang kaagad pagkatapos ng digmaan si Papa Pius XII ay pinuri ng World Jewish Congress at ng mga gurong Hudyo ng Roma, bukod sa iba pang mga organisasyon.

Si Papa Pius XII ay maraming nagawa upang matulungan ang mga Hudyo kaysa sa karaniwang iniisip. Sa mga unang taon pagkatapos ng giyera siya ay labis na pinuri sa kanyang mga pagsisikap.
This is what the Popes say

Minsan sinabi ni Hitler: "Tumawag sa akin ang Providence, isang Katoliko, na nagawa ko sa Katolisismo. Isang Katoliko lamang ang makakasira sa Katolisismo". Sigurado siya na mayroon siyang lahat ng mga paraan upang magawa sa wakas upang sirain ang Katolisismo. Gayundin, ang dakilang kalakaran sa Marxista ay kumbinsido na makakamtan nito ang pang-agham na rebisyon ng mundo at buksan ang mga pintuan sa hinaharap: ang Simbahan ay malapit nang wakasan, siya ay tapos na! Gayunpaman, ang Simbahan ay mas malakas, tulad ng sinabi ni Kristo. Ang buhay ni Cristo ang nanalo sa kanyang Simbahan. [Pope Benedict XVI, Meeting with Albano priests, 31 Aug. 2006]