All Questions
prev
Previous:2.49 Ano ang nangyari pagkatapos ng Ikalawang Konseho ng Vatican?
next
Next:2.51 Paano nagtatrabaho ang Simbahang Lutheran ng Sweden?

2.50 Ano ang napakahalaga tungkol kay Papa Juan Paul II?

Ang Simbahan noong ikadalawampung siglo

Ang Polish na si Papa John Paul II (1920-2005) ay may mahalagang papel sa pagbagsak ng komunismo sa Gitna at Silangang Europa noong 1989. Sa isang mapayapang paraan ay nanindigan siya para sa katotohanan at kalayaan. Noong 2000 pormal siyang humingi ng kapatawaran sa ngalan ng Simbahan para sa maraming pagkakamali na nagawa ng nakaraan.

Si John Paul II din ang papa na nagsimula ng World Youth Day. Nagkaroon siya ng isang espesyal na pakikipag-ugnay sa mga kabataan at hinihikayat silang sundin si Hesus ng buong puso. Sa kabila ng kanyang edad at mahinang kalusugan, si John Paul II ay nagpatuloy na isang buhay na halimbawa ng dignidad ng bawat tao, gaano man katanda o may sakit. Namatay siya noong 2 Abril 2005, noong 1 Mayo 2011 siya ay na beatipikasyon, at nakanonisa noong Abril 27, 2014. Ngayon lahat ay maaaring tumawag sa kanya sa langit at hilingin ang kanyang tagapamagitan na panalangin [> 3.9].

Inialay ni JP2 ang kanyang sarili sa katotohanan ng ebanghelyo at kalayaan para sa lahat. Partikular niyang tinawag ang mga bata na sundin si Jesus.
This is what the Popes say

Sa kanyang Tipan, sinulat ni [John Paul II]: "Kapag,  noong 16 Oktubre 1978, pinili ng Conclave of Cardinals si John Paul II… Sinabi sa akin ni Cardinal Stefan Wyszyński: 'Ang gawain ng bagong Santo Papa ay ang akayin ang Simbahan sa Ikatlong Milenyo '... Pinasasalamatan ko [ang Diyos], na binigyan ako ng kakayahang maglingkod sa napakahusay na hangaring ito ”... Iniharap [ni John Paul II] [sa ganitong dahilan] sa kanyang unang solemneng Misa sa Saint Peter's Square sa hindi malilimutang mga salita: "Huwag kang matakot!  Buksan, buksan nang malapad ang mga pinto kay Cristo! ” Ang tinanong ng bagong halal na Santo Papa sa lahat, siya mismo ang unang gumawa: ang mga sistemang lipunan, kultura, pampulitika at pang-ekonomiya ay binuksan niya kay Cristo, na bumabalik sa lakas ng isang titan - isang lakas na dumating sa kanya mula sa Diyos - isang alon na lumitaw na hindi maibabalik. [Pope Benedict XVI, Homily at the Beatification, 1 May 2011]