All Questions
prev
Prethodna:1.12 Je li Bog sam napisao Bibliju?
next
Sljedeći:1.14 Koja je razlika između Biblije i Kurana?

1.13 Na kojem je jeziku napisana Biblija?

Biblija: istina ili laž?

Većina knjiga Starog zavjeta napisana je između 1200. i 100. prije Krista na hebrejskom jeziku, jeziku Izraelaca. Od šestog stoljeća prije Krista, pa nadalje, aramejski jezik se počeo koristiti sve češće. Neki dijelovi Starog zavjeta pisani su tim jezikom, glavnim jezikom, koji se u Isusovo vrijeme koristio u Svetoj zemlji.

Između 300. i 100. g. prije Krista, Sveto pismo je prevedeno na grčki jezik (ovaj se prijevod naziva Septuaginta), jer se u to vrijeme grčki jezik govorio češće, nego hebrejski jezik. Novi zavjet napisan je grčkim jezikom.

Stari zavjet većinom je napisan na hebrejskom, a Novi zavjet na grčkom jeziku.
Mudrost Crkve

Što je kanon Pisma?

Kanon Pisma je zaokružen popis svi tih spisa koje je po apostolskoj predaji Crkva razaznala kao takve. Taj kanon sadrži 46 knjiga Staroga zavjeta i 27 knjiga Novoga zavjeta. [KKKC 20]

Kako se Biblija ispravno čita?

Biblija se ispravno čita moleći (u duhu molitve), to jest uz pomoć Duha Svetoga, pod čijim je utjecajem i nastala. To je riječ Božja i sadrži bitnu Božju poruku nama.

 

BIBLIJA je poput duga Božjega pisma svakomu od nas. Stoga trebamo primiti Sveto pismo s velikom ljubavlju i strahopoštovanjem. Zatim treba Božje pismo doista čitati, tj. ne izvlačiti pojedinosti i zanemariti cjelinu. Cjelinu uvijek moramo tumačiti kroz njezino srce i otajstvo: Isusa Krista, o kojemu govori cijela Biblija, pa i STARI ZAVJET. Trebam dakle čitati Sveto pismo u istoj živoj vjeri CRKVE, iz koje je i nastalo. [Youcat 16]

 

Koje je značenje Starog zavjeta za kršćane?

U STAROMU ZAVJETU Bog se očituje kao Stvoritelj i uzdržavatelj svijeta te kao vođa i odgojitelj ljudi. Knjige Staroga zavjeta također su riječ Božja i Sveto pismo. Bez Staroga zavjeta ne može se razumjeti Isusa.

 

U STAROME ZAVJETU započinje velika povijest poučavanja vjere koja u NOVOMU ZAVJETU doživljava odlučujući preokret i dolazi do cilja govorom o svršetku svijeta i ponovnomu Kristovu dolasku. Stari je zavjet puno više od obične predigre Novomu zavjetu. Zapovijedi i proroštva za narod Božji Staroga zavjeta, i obećanja koja su u njemu sadržana za sve ljude, nikada nisu opozvani. U knjigama Staroga zavjeta nalazi se nezamjenjivo blago molitve i mudrosti, posebno Psalmi koji pripadaju svakodnevnoj molitvi Crkve. [Youcat 17]

 

Koje je značenje Novoga zavjeta za kršćane?

U NOVOM ZAVJETU ispunja se Božja OBJAVA. Četiri evanđelja, po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, srce su Svetoga pisma i najdragocjenije blago Crkve. U njima nam se očituje Sin Božji i susreće nas onakav kakav jest. U Djelima apostolskim upoznajemo početke Crkve i djelovanje Duha Svetoga. U apostolskim poslanicama u Kristovu svjetlu predstavljen nam je ljudski život sa svih strana. U Ivanovu Otkrivenju unaprijed nam je predočen kraj vremena.

 

Isus je sve što nam je Bog želio reći. Čitav STARI ZAVJET pripravlja utjelovljenje Sina Božjega. Sva Božja obećanja u Isusu nalaze svoje ispunjenje. Biti kršćanin znači biti sve dublje povezan s Kristovim životom. Za to se evanđelje mora čitati i živjeti. Madeleine Delbrêl kaže: “Svojom riječju Bog nam kaže tko je on i što od nas hoće; to nam kaže konačno i kaže nam za svaki dan. Dok držimo svoje evanđelje u rukama, moramo se sjetiti da u njemu stanuje Riječ koja u nama želi postati tijelom, želi nas zahvatiti da bi mogla započeti svoj život iznova, na novomu mjestu, u novomu vremenu, u novoj ljudskoj sredini.” [Youcat 18]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Riječ Gospodnja

Riječi Božje, izražene ljudskim jezikom, u svakom su pogledu nalik ljudskom govoru, baš kao što je Riječ vječnog Oca, kada je preuzeo na sebe slabo ljudsko tijelo, postala slična njima. [Papa Benedikt XVI., Riječ Gospodnja, br. 18]