All Tweets
prev
Prethodna:1.17 Kako je i kada nastao Novi zavjet?
next
Sljedeći:1.19 Trebam li slijediti sva pravila iz Biblije?

1.18 Koji su dijelovi Novog zavjeta?

Biblija: istina ili laž?

Novi zavjet započinje Evanđeljima četiriju evanđelista: Matej, Marko, Luka i Ivan, a pišu o Isusovu životu, smrti i uskrsnuću. Drugi dio sadrži Djela apostolska, napisao ih je evanđelist Luka: ova knjiga opisuje ranu povijest kršćanske Crkve.

Treći dio Novog zavjeta sadrži 21 poslanicu svetaca Pavla, Jakova, Petra, Ivana i Jude apostola. Posljedni dio je Knjiga otkrivenja ili Apokalipsa. U njemu Ivan opisuje svoja viđenja kraja svijeta, uključujući i simbolične prikaze Posljednjeg suda nebeskog Jeruzalema.

Novi zavjet sastoji se od 4 evanđelja, Djela apostolskih, 21 poslanice sv. Pavla i ostalih te Otkrivenja.
The Wisdom of the Church