DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:1.17 Kako je i kada nastao Novi zavjet?
next
Sljedeći:1.19 Trebam li slijediti sva pravila iz Biblije?

1.18 Koji su dijelovi Novog zavjeta?

Biblija: istina ili laž?

Novi zavjet započinje Evanđeljima četiriju evanđelista: Matej, Marko, Luka i Ivan, a pišu o Isusovu životu, smrti i uskrsnuću. Drugi dio sadrži Djela apostolska, napisao ih je evanđelist Luka: ova knjiga opisuje ranu povijest kršćanske Crkve.

Treći dio Novog zavjeta sadrži 21 poslanicu svetaca Pavla, Jakova, Petra, Ivana i Jude apostola. Posljedni dio je Knjiga otkrivenja ili Apokalipsa. U njemu Ivan opisuje svoja viđenja kraja svijeta, uključujući i simbolične prikaze Posljednjeg suda nebeskog Jeruzalema.

Novi zavjet sastoji se od 4 evanđelja, Djela apostolskih, 21 poslanice sv. Pavla i ostalih te Otkrivenja.
Mudrost Crkve

Što je kanon Pisma?

Kanon Pisma je zaokružen popis svi tih spisa koje je po apostolskoj predaji Crkva razaznala kao takve. Taj kanon sadrži 46 knjiga Staroga zavjeta i 27 knjiga Novoga zavjeta. [KKKC 20]

Koje je značenje Novoga zavjeta za kršćane?

U NOVOM ZAVJETU ispunja se Božja OBJAVA. Četiri evanđelja, po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, srce su Svetoga pisma i najdragocjenije blego Crkve. U njima nam se očituje Sin Božji i susreće nas onakav kakav jest. U Djelima apostolskim upoznajemo početke Crkve i djelovanje Duha Svetoga. U apostolskim poslanicama u Kristovu svjetlu predstavljen nam je ljudski život sa svih strana. U Ivanovu Otkrivenju unaprijed nam je predočen kraj vremena.

 

Isus je sve što nam je Bog želio reći. Čitav STARI ZAVJET pripravlja utjelovljenje Sina Božjega. Sva Božja obećanja u Isusu nalaze svoje ispunjenje. Biti kršćanin znači biti sve dublje povezan s Kristovim životom. Za to se evanđelje mora čitati i živjeti. Madeleine Delbrêl kaže: “Svojom riječju Bog nam kaže tko je on i što od nas hoće; to nam kaže konačno i kaže nam za svaki dan. Dok držimo svoje evanđelje u rukama, moramo se sjetiti da u njemu stanuje Riječ koja u nama želi postati tijelom, želi nas zahvatiti da bi mogla započeti svoj život iznova, na novomu mjestu, u novomu vremenu, u novoj ljudskoj sredini.” [Youcat 18]

 

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Riječ Gospodnja

Novi zavjet... predstavlja pashalno otajstvo u skladu sa Svetim pismom i kao njihovo najdublje ispunjenje. Sveti Pavao u Prvoj poslanici Korinćanima kaže da je Isus Krist umro za naše grijehe "u skladu sa Svetim pismom" (15,3) i da je treći dan uskrsnuo "u skladu sa Svetim pismom" (15,4). Apostol stoga povezuje događaj Gospodinove smrti i uskrsnuća s poviješću Starog saveza Božjeg sa svojim narodom. [Papa Benedikt XVI., Riječ Gospodnja, br. 13]