Alle Vragen
prev
Vorige:1.12 Heeft God zelf de Bijbel geschreven?
next
Volgende:1.14 Wat is het verschil tussen de Bijbel en de Koran?

1.13 In welke taal is de Bijbel geschreven?

De Bijbel: waar of niet waar?

Tussen 1200 en 100 voor Christus werd een groot deel van de boeken van het Oude Testament geschreven in het Hebreeuws, de taal van het volk van Israël. Vanaf de zesde eeuw voor Christus werd het Aramees steeds gebruikelijker. Sommige gedeelten van het Oude Testament werden geschreven in deze taal, de voertaal in de tijd dat Jezus leefde in het Heilig Land.

Tussen 300 en 100 voor Christus werd de Schrift in het Grieks vertaald (Septuaginta), omdat intussen meer Grieks werd gesproken dan Hebreeuws. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven.

Het Oude Testament is voor het grootste deel geschreven in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament voornamelijk in het Grieks.