DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:1.20 Skąd mam wiedzieć, co w Biblii jest prawdą, a co fałszem?
next
Następny:1.22 Dlaczego w czasach Noego wydarzył się potop?

1.21 Czy te niesamowite historie biblijne nie są po prostu bajkami?

Czytanie Biblii

Niektóre z biblijnych opowieści zostały przedstawione bardzo poetycko – jako przypowieści, którymi Jezus posługiwał się do zilustrowania konkretnych treści. Historie te nie musiały wydarzyć się dosłownie w taki sposób, w jaki zostały zapisane.

Biblia zawiera mimo to wiele odniesień do osób, miejsc czy wydarzeń. Wszystkie bliblijne opowiadania zawierają jedno centralne przesłanie, jakim jest bezwarunkowa miłość Boga do ludzi.

Nie wszystko w Biblii należy brać dosłownie, ale każda opowieść i przypowieść niesie ważne przesłanie o miłości Boga.
Z mądrości Kościoła

Jaką wartość dla chrześcijan posiada Stary Testament?

Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe słowo Boże: wszystkie jego księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość. Świadczą o Boskiej pedagogii zbawczej miłości Boga. Zostały przede wszystkim napisane, aby przygotować przyjście Chrystusa, Odkupiciela świata. [KKKK 21]