Alle Vragen
prev
Vorige:1.20 Hoe weet je nu wat wel en wat niet waar is in de Bijbel?
next
Volgende:1.22 Waarom gebeurde de zondvloed in de tijd van Noach?

1.21 Zijn die ongeloofwaardige Bijbelverhalen niet gewoon sprookjes?

De Bijbel lezen

Sommige verhalen in de Bijbel zijn poëtisch van opzet, zoals de parabels die de eigenlijke boodschap van Jezus duidelijk willen maken. Belangrijker dan de vraag of ze precies zijn gebeurd zoals beschreven, is hun diepere boodschap. Het zijn niet zomaar sprookjes.

Er zijn veel historische aanwijzingen over personen, plaatsen en gebeurtenissen in de Bijbel. Alle verhalen van de Bijbel bevatten één centrale boodschap – namelijk die van Gods onvoorwaardelijke liefde voor de mensen. 

Niet alles in de Bijbel is letterlijk zo bedoeld, maar elke bladzijde bevat een belangrijke boodschap over Gods liefde.
Uit de Wijsheid van de Kerk

What is the unity that exists between the Old and the New Testaments?

Scripture is one insofar as the Word of God is one. God’s plan of salvation is one, and the divine inspiration of both Testaments is one. The Old Testament prepares for the New and the New Testament fulfills the Old; the two shed light on each other. [CCCC 23]

What significance does the Old Testament have for Christians?

In the Old Testament God reveals himself as the Creator and preserver of the world and as the leader and instructor of mankind. The Old Testament books are also God’s Word and Sacred Scripture. Without the Old Testament, we cannot understand Jesus.   

In the Old Testament a great history of learning the faith begins, which takes a decisive turn in the  new Testament and arrives at its destination with the end of the world and Christ’s second coming. The Old Testament is far more than a mere prelude for the New. The commandments and prophecies for the people of the Old Covenant and the promises that are contained in it for all men were never revoked. In the books of the Old Covenant we find an irreplaceable treasure of prayers and wisdom; in particular, the Psalms are part of the Church’s daily prayer. [Youcat 17]

What significance does the New Testament have for Christians?

In the New Testament God’s revelation is completed. The four Gospels according to Matthew, Mark, Luke, and John are the centerpiece of Sacred Scripture and the most precious treasure of the Church. In them the Son of God shows himself as he is and encounters us. In the Acts of the Apostles we learn about the beginnings of the Church and the working of the Holy Spirit. In the letters written by the apostles, all facets of human life are set in the light of Christ. In the Book of Revelation we foresee the end of the ages.   

Jesus is everything that God would like to tell us. The entire Old Testament prepares for the Incarnation of God’s son. All of God’s promises find their fulfillment in Jesus. To be a Christian means to unite oneself ever more deeply with the life of Christ. To do that, one must read and live the Gospels. Madeleine Delbrêl says, “Through his Word God tells us what he is and what he wants; he says it definitively and says it for each individual day. When we hold our Gospel book in our hands, we should reflect that in it dwells the Word that wants to become flesh in us, desires to take hold of us, so that we might begin his life anew in a new place, at a new time, in a new human setting.” [Youcat 18]

Dit zeggen de Kerkvaders

You have studied the holy Scriptures, which are true and inspired by the Holy Spirit. You know that nothing contrary to justice or truth has been written in them. [St. Clement of Rome, Letter to the Corinthians, Chap. 45 (MG 1, 300)]