Alle Tweets
prev
Vorige:1.20 Hoe weet je nu wat wel en wat niet waar is in de Bijbel?
next
Volgende:1.22 Waarom gebeurde de zondvloed in de tijd van Noach?

1.21 Zijn die ongeloofwaardige Bijbelverhalen niet gewoon sprookjes?

De Bijbel lezen

Sommige verhalen in de Bijbel zijn poëtisch van opzet, zoals de parabels die de eigenlijke boodschap van Jezus duidelijk willen maken. Belangrijker dan de vraag of ze precies zijn gebeurd zoals beschreven, is hun diepere boodschap. Het zijn niet zomaar sprookjes.

Er zijn veel historische aanwijzingen over personen, plaatsen en gebeurtenissen in de Bijbel. Alle verhalen van de Bijbel bevatten één centrale boodschap – namelijk die van Gods onvoorwaardelijke liefde voor de mensen. 

> Lees meer in het boek

Niet alles in de Bijbel is letterlijk zo bedoeld, maar elke bladzijde bevat een belangrijke boodschap over Gods liefde.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke betekenis heeft het Nieuwe Testament voor christenen?

In het Nieuwe Testament komt Gods Openbaring tot voltooiing. De vier Evangeliën volgens Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vormen het hart van de Heilige Schrift en de kostbaarste schat die de Kerk bezit. Daarin laat Gods Zoon zien wie Hij is, en komt Hij ons tegemoet. In de Handelingen van de Apostelen horen wij over het begin van de Kerk en over de werking van de Heilige Geest. In de brieven van de apostelen wordt het mensenbestaan naar al zijn facetten in Christus’ licht geplaatst. In de Openbaring van Johannes zien wij al iets van het einde der tijden.

Jezus is alles wat God tegen ons wil zeggen. Het hele Oude Testament is voorbereiding op de Menswording van Gods Zoon. Alle beloften van God worden vervuld in Jezus. Wie christen wil zijn, verbindt zich steeds dieper met het leven van Christus. Daarvoor moet je de Evangeliën lezen en ervaren. Madeleine Delbrêl zegt: "Door zijn woord zegt God tegen ons wie Hij is en wat Hij wil; Hij zegt het eens en voorgoed, bedoeld voor elke dag opnieuw. Als wij het evangelieboek in de hand houden, moeten wij bedenken dat daarin het Woord woont dat in ons mens wil worden; het Woord wil aanstekelijk zijn, zodat wij op nieuwe plaatsen, in nieuwe tijden, in een nieuwe sociale omgeving Christus’ leven opnieuw vorm geven." [Youcat 18]