DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:1.29 Nije li Isus bio zapravo samo dobra osoba i mudri guru?
next
Sljedeći:1.31 Tko je Duh Sveti?

1.30 Je li Isus imao braće i sestara?

Što je Isus učinio za nas?

Biblija često upućuje na Isusovu “braću” i “sestre”, pa kako možemo vjerovati da je Marija ostala djevica i da nije rodila drugu djecu? U Bibliji se, riječi brat ili sestra, ne upotrebljavaju samo za djecu istih roditelja (kao što to radimo danas).

U Bibliji, “braća” mogu biti i rođaci, nećaci ili ujaci, a “sestre”, također, rođakinje, sestrične, nećakinje i tete. Isus nas sve zove braćom i sestrama. Međusobna veza kršćana ne temelji se na krvnim vezama, nego je važno slijediti Isusa i tako se postaje Isusov brat ili sestra, a samim time i međusobno.

Marija i Josip nisu skupa začeli djecu. Isusova “braća” i “sestre” drugi su rođaci. I ti možeš biti Isusov brat ili sestra!
Mudrost Crkve

Što znači djevičansko začeće Isusa?

Znači da je Isus začet u Djevičinu krilu samo silom Duha Svetoga bez čovjekova udjela. On je Sin nebeskoga Oca po božanskoj naravi i Marijin Sin po ljudskoj naravi, ali zapravo Sin Božji u dvije naravi budući da je u njemu samo jedna, božanska Osoba. [KKKC 98]

Zašto je Marija djevica?

Bog je htio da Isus Krist ima pravu ljudsku majku, ali da mu sam Bog bude Ocem jer je htio novi početak koji dolazi ne od zemaljskih moći, nego od njega samoga.

 

Marijino djevičanstvo nije nikakava zastarjela mitska predodžba, nego je temeljno za Isusov život. Rođen je od jedine žene, ali bez ljudskoga oca. Isus Krist je odozgor poslani novi početak u svijetu. U Evanđelju po Luki pita Marija anđela: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?” (=ne spavam ni s jednim muškarcem) (Lk 1,34); anđeo joj na to odgovori: “Duh Sveti sići će na te” (Lk 1,35). Iako je Crkva od prvih vremena izrugivana zbog vjere u Marijino djevičanstvo, uvijek je vjerovala da se tu ne radi tek o simboličnu, nego o stvarnu djevičanstvu. [Youcat 80]

 

U kojemu je smislu Marija “vazda Djevica”?

U smislu da je “ostala Djevica u začeću svoga Sina, Djevica u porodu, Djevica trudna, Djevica majka, vazda Djevica” (Sveti Augustin). Stoga kada evanđelja govore o “Isusovoj braći i sestrama”, radi se o Isusovim najbližim rođacima, prema izražavanju uobičajenu u Svetome pismu. [KKKC 99]

Je li Marija, osim Isusa, imala druge djece?

Ne. Isus je jedini tjelesni Sin Marijin. 

 

Već se je u ranoj Crkvi priznavalo Marijino trajno djevičanstvo, koje isključuje Isusovu tjelesnu braću i sestre. U aramejskomu jeziku, koji je bio Isusov materinski jezik, samo je jedna riječ za braću i sestre, rođake i rodice. Gdje se u evanđelju govori o Isusovoj braći i sestrama (kao u Mk 3,31-35), radi se o Isusovoj bliskoj rodbini. [Youcat 81]

 

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Leon I., Propovijedi

Podrijetlo je različito, ali priroda slična: ne spolnim odnosom s muškarcem, nego Božjom snagom: Djevica je začela, Djevica je rodila i Djevica je ostala [Papa Leon I., Propovijedi 22, 2].