All Questions
prev
Ankstesnis:1.29 Ar Jėzus iš tiesų nebuvo tiesiog geras žmogus ir išmintingas guru?
next
Kitas:1.31 Kas yra Šventoji Dvasia?

1.30 Ar Jėzus turėjo brolių ir seserų?

Ką Jėzus padarė dėl mūsų?

Biblijoje dažnai minimi Jėzaus „broliai“ ir „seserys“, tad kaip mes galime tikėti, kad Marija išliko mergelė  ir nepagimdė kitų vaikų? Šventajame Rašte žodžiai „brolis“ ir „sesuo“ nėra vartojami kalbant tik apie tų pačių tėvų vaikus (kaip kad mes darome šiandien).

Biblijoje „broliai“ taip pat gali būti pusbroliai, sūnėnai ir dėdės, o „seserys“ − pusseserės, dukterėčios ir tetos. Jėzus mus visus vadina broliais ir seserimis. Abipusis krikščionių ryšys nėra grindžiamas kraujo ryšiais, o Jėzaus sekimu , tokiu būdu tampant Jėzaus, taigi ir vienas kito, broliu arba seserimi.

Marija ir Juozapas kartu vaikų nesusilaukė. Jėzaus „broliai“ ir „seserys“ yra Jo giminaičiai. Tu taip pat gali būti Jėzaus broliu ar sese!
Bažnyčios išmintis

Ką reiškia mergeliškasis Jėzaus pradėjimas?

Jis reiškia, kad Jėzus buvo pradėtas Mergelės įsčiose vien Šventosios Dvasios galia, nedalyvaujant vyrui. Savo dieviškąja prigimtimi jis yra dangiškojo Tėvo Sūnus, o savo žmogiškąja prigimtimi – Marijos Sūnus, tačiau iš tiesų jis yra Dievo Sūnus abiem savo prigimtimis kaip vienas dieviškasis Asmuo. [KBKS 98]

Kodėl Marija yra Mergelė?

Dievas norėjo, kad Jėzus Kristus turėtų tikrą žmogišką Motiną, bet kad Tėvas būtų pats Dievas ir kad Jo duota nauja pradžia būtų nulemta ne žemiškų galių, bet tik Jo.

Marijos mergystė – tai ne koks nors pasenęs mitologinis vaizdinys, bet esminis Jėzaus gyvenimo elementas. Jį pagimdė moteris, bet Jis neturėjo žmogiškojo tėvo. Jėzus Kristus yra iš Aukštybių duota nauja pradžia pasaulyje. Evangelijoje pagal Luką Marija klausia angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ (nemiegu su vyru), o angelas atsako: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs“ (Lk 1, 34, 35). Nors Bažnyčia nuo pat pradžių buvo išjuokiama už savo tikėjimą Marijos mergyste, ji visada buvo tikra, kad tai reali, o ne simboliška mergystė. [Youcat 80]

Kokia prasme Marija yra visada Mergelė?

Ta prasme, kad ji „liko Mergelė pradėdama savo Sūnų, Mergelė gimdydama, Mergelė nešiodama, Mergelė žindydama, Mergelė motina, visada Mergelė“ (šv. Augustinas). Todėl, kaip priimta Šventajame Rašte, evangelijose „Jėzaus broliais ir seserimis“ vadinami artimi Jėzaus giminaičiai. [KBKS 99]

Ar Marija turėjo, be Jėzaus, daugiau vaikų?

Ne. Jėzus buvo vienintelis tikras Marijos Sūnus.

Dar ankstyvojoje Bažnyčioje buvo laikoma, kad Marija yra visada Mergelė, todėl apie tikrus Jėzaus brolius ir seseris negali būti nė kalbos. Gimtojoje Jėzaus aramėjų kalboje yra tik vienas žodis broliams ir seserims, pusbroliams ir pusseserėms pavadinti. Kur Evangelijose minimi Jėzaus „broliai ir seserys“ (pvz., Mk 3, 31-35), iš tikrųjų jie buvo tik artimi Jo giminaičiai. [Youcat 81]

Štai ką sako popiežiai

Pradžia yra skirtinga, bet prigimtis tokia pati: ne per lytinius santykius su vyru, bet Dievo galia buvo tai įvykdyta: nes Mergelė tapo nėščia, Mergelė pagimdė ir Mergele ji išliko. [Popiežius Leonas I, Pamokslai, 22, 2].