Alle Tweets
prev
Vorige:1.29 Was Jezus niet gewoon een goed mens en wijze goeroe?
next
Volgende:1.31 Wie is de Heilige Geest?

1.30 Had Jezus broers en zussen?

Wat doet Jezus voor ons?

In de Bijbel wordt vaak gesproken over ‘broers’ en ‘zussen’ van Jezus. Hoe kunnen we dan geloven dat Maria maagd is gebleven en dus geen andere kinderen gebaard heeft? In de Bijbel wordt het woord ‘broer’ of ‘zus’ echter niet alleen gebruikt voor kinderen van dezelfde ouders (zoals wij dat nu doen).

In de Bijbel kunnen ‘broers’ ook neven en ooms zijn, en ‘zussen’ ook nichten en tantes. Jezus zelf noemt ons allemaal broeders en zusters. De onderlinge band tussen christenen is niet gebaseerd op bloedbanden, maar op het navolgen van Jezus waardoor je broer of zus van Jezus wordt, en dus ook van elkaar. 

> Lees meer in het boek

Maria en Jozef verwekten samen geen kinderen. Jezus’ ‘broers en zussen’ zijn neven, nichten, etc. Ook jij kunt broer of zus van Jezus zijn!
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat betekent de maagdelijke ontvangenis van Jezus?

Dat betekent dat Jezus in de schoot van de Maagd alleen door de kracht van de heilige Geest ontvangen is, zonder tussenkomst van een man. Hij is Zoon van de hemelse Vader naar zijn goddelijke natuur, en zoon van Maria naar zijn menselijke natuur, maar waarlijk Zoon van God in beide naturen, omdat er in Hem slechts één enkele Persoon is, namelijk de goddelijke. [CCKK 98]

Waarom is Maria maagd?

God wilde dat Jezus Christus een echte menselijke moeder had, maar alleen God zelf als Vader, want Hij wilde een nieuw begin maken, te danken aan Hem alleen en niet aan aardse krachten.

Maria’s maagdelijkheid is geen achterhaalde mythologische voorstelling, maar is van fundamentele betekenis voor het leven van Jezus. Hij werd uit een vrouw geboren, maar had geen aardse vader. Jezus Christus is een nieuw begin in de wereld, van bovenaf tot stand gebracht. In het Lucasevangelie vraagt Maria aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad" (Lc. 1, 34). Daarop antwoordde de engel: "De Heilige Geest zal over je komen" (Lc. 1, 35). Hoewel de Kerk vanaf het begin bespot werd om haar geloof aan Maria’s maagdelijkheid, heeft zij altijd geloofd dat het gaat om een echte en niet louter symbolische maagdelijkheid. [Youcat 80]

In welke zin is Maria “altijd Maagd”?

In de zin dat Maria "maagd gebleven is toen zij haar zoon ontving, maagd toen zij hem baarde, maagd toen zij hem droeg, maagd toen zij Hem voedde aan haar borst, altijd maagd" (CCKK 99). Waar in de evangeliën sprake is van 'broeders en zusters van Jezus', betreft het daarom naaste verwanten van Jezus, volgens uitdrukking die in de heilige Schrift gebruikelijk is. [CCKK 99]

Had Maria nog andere kinderen dan Jezus?

Nee, Jezus is de enige lijfelijke zoon van Maria.

Al in de jonge Kerk werd aangenomen dat Maria blijvend maagd was, zodat Jezus ook geen broers en zussen kan hebben gehad. In het Aramees bestaat er slechts eenzelfde woord voor broeders en zusters, neven en nichten. Als de Evangeliën spreken over ‘broers en zussen’ van Jezus,(bijvoorbeeld in Mc. 3, 31-35), dan gaat het om naaste familieleden van Jezus. [Youcat 81]