All Questions
prev
Poprzedni:1.29 Czy Jezus nie był po prostu dobrym człowiekiem i mądrym guru?
next
Następny:1.31 Kim jest Duch Święty?

1.30 Czy Jezus miał braci i siostry?

Co zrobił dla nas Jezus?

Pismo Święte często odwołuje się do „braci” i „sióstr” Jezusa, więc jak mamy wierzyć, że Maryja pozostała dziewicą i nie miała więcej dzieci? W Piśmie Świętym słowa „brat” lub „siostra” nie są zarezerwowane dla dzieci tych samych rodziców (jak używa się ich obecnie).

W Piśmie Świętym „braćmi” mogą być też kuzyni i wujkowie, a “siostrami” kuzynki i ciotki. Jezus nazywa nas wszystkich braćmi i siostrami. Wzajemna więź pomiędzy chrześcijanami nie jest uwarunkowana więzami krwi, ale naśladowaniem Jezusa, przez które stajemy się Jego bratem lub siostrą, a także braćmi i siostrami dla siebie nawzajem.

 

Maryja i Józef nie poczęli razem dzieci. „Bracia” i „siostry” Jezusa to Jego kuzyni. Ty też możesz być bratem lub siostrą Jezusa!
Z mądrości Kościoła

Co oznacza dziewicze poczęcie Jezusa?

Oznacza, że Jezus został poczęty w łonie Maryi jedynie przez moc Ducha Świętego, bez udziału człowieka. Jest naturalnym Synem Ojca przez Bóstwo i naturalnym Synem Maryi przez człowieczeństwo, właściwym Synem Bożym w obydwu naturach i w jednej Boskiej Osobie. [KKKK 98]

Dlaczego Maryja jest Dziewicą?

Bóg chciał, żeby Jezus Chrystus miał prawdziwą ludzką matkę, a samego tylko Boga za Ojca, ponieważ chciał, aby nowy początek nastąpił mocą Jego Słowa, a nie sił natury. Dziewictwo Maryi nie jest przestarzałym mitologicznym wyobrażeniem, lecz ma zasadnicze znaczenie dla życia Jezusa. Urodził się z kobiety, ale nie miał ludzkiego ojca. Jezus Chrystus jest ustanowionym z góry nowym początkiem świata. W Ewangelii Łukasza Maryja pyta anioła: „Jak to się stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego” (nie współżyję z mężczyzną, Łk 1, 34). Anioł na to: „DuchŚwięty zstąpi na ciebie” (Łk 1, 35). Chociaż kpiono z Kościoła od samego początku z powodu wiary w dziewictwo Maryi, zawsze wierzy on, że chodzi tu o realne, a nie jedynie symboliczne dziewictwo. [Youcat 80]

W jakim sensie Maryja jest „zawsze Dziewicą”?

Maryja „pozostała Dziewicą, poczynając swego Syna, Dziewicą, rodząc Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, zawsze Dziewicą” (św. Augustyn). Gdy Ewangelie mówią o „braciach i siostrach Jezusa”, chodzi o bliskich krewnych Jezusa, według wyrażenia stosowanego w Piśmie Świętym. [KKKK 99]

Czy Maryja miała jeszcze inne dzieci oprócz Jezusa?

Nie, Jezus jest jedynym Synem Maryi. Już wczesny Kościół uznawał wieczyste dziewictwo Maryi, co wyklucza rodzeństwo Jezusa. W języku aramejskim, ojczystej mowie Jezusa, istnieje takie samo słowo określające brata i kuzyna oraz siostrę i kuzynkę. Tam, gdzie w Ewangeliach wspomina się o „braciach i siostrach” Jezusa (przykładowo Mk 3, 31-35), chodzi o bliskich krewnych Jezusa. [Youcat 81]