All Tweets
prev
Prethodna:2.17 Je li papa nasljednik sv. Petra?
next
Sljedeći:2.19 Zašto su Rimljani progonili kršćane?

2.18 Što se događalo nakon Duhova?

Rimljani, koncili i crkveni oci

Na Duhove apostoli su primili Duha Svetoga, koji ih je nadahnuo i rekao im što će govoriti i činiti. Otišli su u svijet propovijedati Isusovu poruku, Evanđelje. U mnogim su gradovima osnivali kršćanske zajednice.

Petar je otišao u Rim i postao tamošnji vođa mjesne Crkve. Mnogi apostoli propovijedali su Evanđelje među Židovima, dok je apostol Pavao tu poruku donio poganima, tj. nežidovima. Isusovo evanđelje namijenjeno je svima!

Nakon Duhova, apostoli su počeli propovijedati evanđelje svima i svugdje. Crkve su se osnivale, i to posebice u gradskim sredinama.