All Questions
prev
Poprzedni:2.42 Jakie skutki dla Kościoła miało oświecenie?
next
Następny:2.44 Jaką rolę odegrał Sobór Watykański I?

2.43 Jakie były konsekwencje rewolucji francuskiej?

Odpowiedź Kościoła

Rewolucja Francuska roku 1789 była brutalnie antyklerykalna. Rewolucjoniści dążyli do wymazania wszelkich śladów chrześcijaństwa: tysiące katolików zostało pomordowanych, a dobra kościelne zostały skonfiskowane.

Następnie Napoleon Bonaparte podbił Rzym i Państwo Kościelne. W roku 1801 papież Pius VII zawarł z nim traktat o odrodzeniu Kościoła we Francji, choć działalność Kościoła w tym kraju pozostała ograniczona. Po klęsce Napoleona w 1815 roku niemal całe terytorium Państwa Kościelnego wróciło pod panowanie Stolicy Apostolskiej.

 

Rewolucja francuska spowodowała prześladowanie Kościoła. Papieże i biskupi zajęli stanowiska obronne. Życie duchowe wkrótce znów rozkwitło.