DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:2.42 Welke rol speelde de Kerk in de ‘verlichting’?
next
Volgende:2.44 Wat was het Eerste Vaticaans Concilie?

2.43 Wat waren de gevolgen van de Franse Revolutie?

Het antwoord van de Kerk

De Franse Revolutie (1789) was antikerkelijk en zeer gewelddadig: de revolutionairen wilden elk spoor van het christendom uitwissen en daarom werden duizenden katholieken geëxecuteerd en kerkelijke bezittingen in beslag genomen.

Later veroverde Napoleon Bonaparte Rome en de kerkelijke staten. Paus Pius VII sloot in 1801 een verdrag met hem, waardoor de Kerk in Frankrijk een heropleving kreeg. Ze werd echter nog steeds zeer beperkt in haar vrijheid. Nadat Napoleon in 1815 werd verslagen kreeg de Heilige Stoel het bestuur terug over het grootste deel van de kerkelijke staten.

Met de Franse revolutie werd de Kerk onderdrukt. Paus en bisschoppen namen een wat verdedigende rol aan, maar het religieuze leven bloeide op.