Alle Vragen
prev
Vorige:2.43 Wat waren de gevolgen van de Franse Revolutie?
next
Volgende:2.45 Hoe reageerde de Kerk op de ontwikkelingen van de 19e eeuw?

2.44 Wat was het Eerste Vaticaans Concilie?

Het antwoord van de Kerk

Tussen 1869 en 1870 vond het Eerste Vaticaans Concilie plaats, een kerkvergadering van paus en bisschoppen. De onderdrukking van de Kerk sinds de Franse Revolutie was net achter de rug, en in verschillende andere landen groeiden antikerkelijke sentimenten.

Het Concilie zocht naar de goede verhouding tussen verstand (rede) en geloof, en stelde dat beiden nodig zijn om de boodschap van Jezus goed te kunnen begrijpen. Ook werd de onfeilbaarheid van bepaalde uitspraken van de paus vastgesteld. Jezus gaf Petrus de leiding en het laatste woord bij conflicten. Als opvolger van Petrus, geleid door de Heilige Geest, heeft ook de paus die autoriteit.

Vaticanum I reageerde op ideologische veranderingen en definieerde de juiste relatie tussen geloof & verstand en de autoriteit van de paus.