Alle Tweets
prev
Vorige:3.41 Waarom kunnen vrouwen en gehuwde mannen geen priester worden?
next
Volgende:3.43 Wat is er zo christelijk aan het huwelijk?

3.42 Wat is het ‘gemeenschappelijk priesterschap’ van alle gelovigen?

Sacramenten

Iedereen die gedoopt is, deelt in het priesterschap van Jezus. Dat betekent dat we allemaal de taak hebben om God aanwezig te stellen in de wereld. Dat doen we alleen al door onze manier van leven: zo kunnen mensen God herkennen in de wijze waarop wij met anderen omgaan.

Dit noemen we het ‘gemeenschappelijke priesterschap’ van het volk van God. Iedere christen maakt deel uit van dat volk, dat samen de Kerk vormt. Het overgrote deel van onze Kerk bestaat uit lekengelovigen. Zij zijn geroepen om op hun eigen plek in de samenleving te leven als christenen en zo het Evangelie van Jezus te verkondigen

Iedere gelovige is geroepen om op eigen wijze Jezus aanwezig te stellen in de wereld door goede daden en de verkondiging van het Evangelie.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe gaat Jezus om met de ‘wet’ van het Oude Verbond?

‘Denk niet’, zegt Jezus in de Bergrede, ‘dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen’ (Mt. 5, 17). Jezus leefde als gelovige Jood helemaal volgens de ethische opvattingen en regels van zijn tijd. Maar in een aantal kwesties week Hij af van een letterlijke, puur formele interpretatie van de wet. [CCKK 336]