Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.16 Cilit shenjt duhet t’i lutem? Janë kaq shumë!
next
Tjetra:4.18 Çka janë mrekullitë, magjia dhe forcat okulte?

4.17 Si mund të bëhesh shenjt?

Thirrja për shenjtëri

Shenjtërit janë njerëz që ishin të hapur ndaj Zotit në një mënyrë të veçantë  gjatë jetës së tyre. Për shkak se ata u shpallën shenjt (të shenjtëruar) nga Kisha pas vdekjes së tyre, është e qartë për të gjithë se ata janë në parajsë dhe luten për ne atje. Ato janë një shembull për të gjithë besimtarët.

Kisha ka vendosur një procedurë specifike për kanonizimin. Pas vdekjes së një personi, ai ose ajo së pari duhet të shpallet “Shërbëtor i Zotit”, pastaj “ I nderueshëm”, më pas “I lumë” dhe së fundmi “Shenjt”. Të gjithë mund të bëhen të shenjtë duke jetuar në një marrëdhënie të ngushtë me Jezusin, edhe pse jo të gjithë njerëzit e tillë janë shpallur zyrtarisht shenjtër.

Me hirin e Zotit, kushdo mund të bëhet shenjt. Vetëm Papa mund të shpall dikë të shenjtë.
Urtësia e Kishës

What does the “communion of saints” mean?

The “communion of saints” is made up of all men who have placed their hope in Christ and belong to him through Baptism, whether they have already died or are still alive. Because in Christ we are one Body; we live in a communion that encompasses heaven and earth.

The Church is larger and more alive than we think. Among her members are the living and the deceased (whether they are still undergoing a process of purification or are already in the glory of God), individuals known and unknown, great saints and inconspicuous persons. We can help one another even beyond the grave. We can call on our patrons and favorite saints, but also our departed relatives and friends whom we believe are already with God. Conversely, by our intercessory prayer, we can come to the aid of our dear departed who are still undergoing purification. Whatever the individual does or suffers in and for Christ benefits all. Conversely, this unfortunately means also that every sin harms the communion. [Youcat 146]

Are we all supposed to become “saints”?

Yes. The purpose of our life is to be united with God in love and to correspond entirely to God’s wishes. We should allow God “to live his life in us” (Mother Teresa). That is what it means to be holy: a “saint”.

Every man asks himself the question: Who am I and why am I here, how do I find myself? Faith answers: Only in holiness does man become that for which God created him. Only in holiness does man find real harmony between himself and his Creator. Holiness, however, is not some sort of self-made perfection; rather, it is union with the incarnate love that is Christ. Anyone who gains new life in this way finds himself and becomes holy. [Youcat 342]

Ja çfarë thonë Papët

Të dashur të rinj, Kisha ka nevojë për dëshmitarë të sinqertë  për ungjillëzimin e ri: burra dhe gra, jeta e të cilëve është shndërruar  duke u takuar me Jezusin, burra dhe gra të cilët  janë të aftë t'ua komunikojnë këtë përvojë të tjerëve. Kisha ka nevojë për shenjtër . Të gjithë janë të thirrur në shenjtëri dhe vetëm njerëzit e shenjtë mund ta ripërtërijnë  njerëzimin. Shumë njerëz e kanë përshkuar  para nesh këtë udhë heroizmi  të Ungjillit dhe unë ju nxis t'ju drejtoheni shpesh që të luteni për ndërmjetësimin e tyre. [Papa Gjon Pali II, Mesazhi për Ditën Botërore të Rinisë 2005, Nr. 7]