Alle Tweets
prev
Vorige:4.16 Tot welke heilige kan ik bidden? Het zijn er zoveel!
next
Volgende:4.18 Hoe zit het met wonderen, occulte zaken en magie?

4.17 Hoe wordt iemand heilig?

Roeping tot heiligheid

Heiligen zijn mensen die tijdens hun leven op een bijzondere manier openstonden voor God. Doordat ze na hun dood door de Kerk heilig verklaard zijn, is duidelijk dat ze in de hemel zijn en daar voor ons bidden. Ze zijn een voorbeeld voor alle gelovigen.

Voor heiligverklaringen is een kerkelijke procedure vastgesteld. Eerst wordt iemand dienaar van God, dan eerbiedwaardig, dan zalig, en daarna heilig verklaard. Iedereen kan heilig worden door nauw met Jezus te leven, ook al worden ze niet allemaal officieel heilig verklaard.

Iemand wordt heilig door goed als christen te leven en nauw met Jezus verbonden te zijn. Alleen de paus kan iemand officieel heilig verklaren.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat betekent ‘gemeenschap van de heiligen’?

Tot de ‘gemeenschap van de heiligen’ behoren alle mensen die hun hoop op Christus hebben gesteld en door de doop bij Hem horen, of ze al gestorven zijn of nog leven. Omdat wij in Christus één lichaam zijn, leven we in een gemeenschap die hemel en aarde omvat.

De Kerk is groter en meer levend dan wij denken. Tot de Kerk behoren levenden en gestorvenen – of ze zich nog in een louteringsproces bevinden, of al in de heerlijkheid van God zijn – bekenden en onbekenden, grote heiligen en onopvallende mensen. Wij kunnen elkaar over de dood heen bijstaan. Wij kunnen onze naamheilige of onze favoriete heilige aanroepen, maar ook onze overleden verwanten, van wie wij geloven dat ze al bij God zijn aangekomen. Omgekeerd kunnen wij onze overledenen die zich nog in een louteringsproces bevinden, door ons smeekgebed en eucharistievieringen als offer van Christus helpen. Wat de enkeling in en voor Christus doet, komt allen ten goede. Omgekeerd betekent dit helaas ook dat iedere zonde de gemeenschap schaadt. [Youcat 146]

Moeten wij allemaal ‘heiligen’ worden?

Ja. De bedoeling van ons leven is dat wij ons geheel in liefde met God verenigen, en geheel beantwoorden aan zijn wensen. Wij moeten God toestaan ‘zijn leven in ons te leven’ (Moeder Teresa). Dat betekent ‘heilig’ zijn.

Ieder mens vraagt zich af: wie ben ik, waarom ben ik hier en hoe kom ik tot mezelf? Het geloof antwoordt: pas in de heiligheid wordt de mens dat waartoe God hem heeft geschapen. Pas in de heiligheid vindt de mens werkelijke harmonie met zichzelf en met zijn Schepper. Heiligheid is echter geen zelfgemaakte perfectie, maar vereniging met de mensgeworden liefde, die Christus is. Wie zo nieuw leven vindt, vindt zichzelf en wordt heilig. [Youcat 342]