All Questions
prev
Predchádzajúce:2.31 Prečo došlo ku krutým križiackym výpravám?
next
Ďalej:2.33 Čo sa stalo na začiatku renesancie?

2.32 Čo je to španielska inkvizícia?

Moslimovia, barbari a pravoslávni

Španielsky kráľ v stredoveku založil španielsku inkvizíciu, aby chránila čistotu katolíckej viery. Cirkev spočiatku podporovala tento vyšetrovací (inkvizičný) úrad, no už o dva roky neskôr pápež Sixtus IV. odmietol kruté praktiky a chamtivosť tých, ktorí pre inkvizíciu pracovali.

Pohľad na všetky tie otrasné zločiny spáchané v mene Cirkvi je strašný. Stovky, ba možno tisíce boli zavraždené. Také zločiny proti ľudskosti nemožno nijako ospravedlniť. Sú priamym popretím Ježišovho posolstva lásky, pokoja a spravodlivosti! V roku 2000 pápež Ján Pavol II žiadal o odpustenie za zlyhania v období španielskej inkvizície.

Španielsky kráľ založil inštitúciu, aby zachoval čistotu viery. Tá sa však skorumpovala a spáchala v mene Cirkvi otrasné skutky.
Toto hovoria pápeži

Inštitút inkvizície bol zrušený. Deti Cirkvi sa môžu len kajať za tichý súhlas s netolerantným a násilným správaním v službe pravde najmä v istom období našich dejín. Je jasné, že tento kajúcny duch vyžaduje, aby sme sa v budúcnosti snažili o svedectvo pravdy, ktoré bude v súlade s evanjeliom.   [Pápež Ján Pavol II, List kardinálovi Etchegarayovi, 15. júna 2004]