All Questions
prev
Vorige:2.31 Waarom waren er die gewelddadige kruistochten?
next
Volgende:2.33 Wat gebeurde aan het begin van de renaissance?

2.32 Wat was de Spaanse inquisitie?

Mohammedanen, barbaren en orthodoxen

De Spaanse inquisitie werd in de Middeleeuwen ingesteld door de Spaanse koning om de zuiverheid van het katholieke geloof te garanderen. In het begin steunde de Kerk deze onderzoeksinstelling (inquisitie), maar binnen twee jaar veroordeelde paus Sixtus IV het misbruik en de hebzucht van medewerkers van de Spaanse inquisitie.

Het is vreselijk om te zien hoe grote misdaden werden begaan in naam van de Kerk. Honderden en misschien zelfs duizenden mensen werden vermoord. Zulke misdaden tegen de mensheid zijn niet goed te praten. Dit druist lijnrecht in tegen de boodschap van liefde, vrede en rechtvaardigheid die Jezus verkondigt! Paus Johannes Paulus II vroeg in het jaar 2000 om vergeving voor wat er misdaan is in de tijd van de Spaanse inquisitie.

De Spaanse koning richtte de inquisitie op om het geloof zuiver te houden. Soms begingen mensen in dienst van de Kerk vreselijke misdaden.