DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:2.31 Proč došlo ke krutým křížovým výpravám?
next
Následující:2.33 Co se stalo na počátku renesance?

2.32 Co je španělská inkvizice?

Muslimové, misionáři a pravoslavní

Španělskou inkvizici ustanovil ve středověku španělský král k ochraně čistoty katolické víry. Církev zpočátku tento vyšetřovací orgán podporovala, avšak hned o dva roky později papež Sixtus IV. odsoudil násilné praktiky a chamtivost lidí pracujících pro španělskou inkvizici.

Je hrozné vidět, jak strašné zločiny byly spáchány ve jménu církve. O život přišly stovky a možná i tisíce lidí. Takové hříchy proti lidskosti nemohou být ospravedlněny. Přímo to odporuje Ježíšovu poselství o lásce, pokoji a spravedlnosti. V roce 2000 papež Jan Pavel II. požádal o odpuštění za všechno špatné, co se během španělské inkvizice odehrálo.

Španělský král založil inkvizici, aby udržovala čistotu víry. Podlehla však korupci a jménem církve spáchala hrozné věci.
Co k tomu říkají papežové

Instituce inkvizice byla zrušena. Děti církve se nemohou nevrátit s duchem kajícnosti „k tomu, že dávali, zejména v určitých staletích, svolení k nesnášenlivosti a dokonce užívání násilí ve službě pravdy“. Tento duch pokání samozřejmě vyžaduje pevné odhodlání usilovat v budoucnu o způsoby, jak svědčit o pravdě v souladu s evangeliem. (Jan Pavel II., list kardinálu Etchegarayovi, 15. června 2004)