DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:2.38 Kokie buvo Reformacijos padariniai?
next
Kitas:2.40 Kas buvo Kontrreformacija?

2.39 Kas yra Anglikonų Bažnyčia?

Reformacijos link

Iš pradžių Anglijos karalius Henrikas VIII buvo uolus Katalikų Bažnyčios gynėjas nuo Liuterio iškeltų idėjų. Kai Henriko žmona nepagimdė jam vyriškos giminės sosto įpėdinio, jis paprašė popiežiaus suteikti leidimą vesti kitą moterį. Popiežius negalėjo duoti leidimo, nes santuokos sakramentas yra visą gyvenimą trunkantis ryšys.

Todėl karalius Henrikas VIII 1534 m. atsiskyrė nuo Katalikų Bažnyčios ir įsteigė Anglikonų Bažnyčią, kurios aukščiausia galva pasiskelbė. Savo tikėjimui ir popiežiui ištikimi katalikai buvo persekiojami ir daugelis mirė kaip kankiniai.

1534 m. Anglijos karalius Henrikas VIII nutraukė ryšius su popiežiumi ir pasiskelbė Anglijos Bažnyčios galva. Ištikimi katalikai tam priešinosi.
Štai ką sako popiežiai

Mūsų santykiuose per pastaruosius keturiasdešimt metų esama daugelio dalykų, už kuriuos turime dėkoti. Teologinio dialogo komisijos darbas yra paskatinimo šaltinis, nes imtasi doktrininių klausimų, kurie praeityje mus skyrė. Draugystė ir geri santykiai, daugelyje vietų plėtojami tarp anglikonų ir katalikų, padeda kurti naują situaciją, kurioje mūsų bendras Jėzaus Kristaus Evangelijos liudijimas yra puoselėjamas ir žengia į priekį <...> Už visa tai dėkojame Dievui. [Popiežius Benediktas XVI Kenterberio arkivyskupui, 2006 m. lapkričio 23 d.]