Alle Vragen
prev
Vorige:2.38 Wat waren de gevolgen van de reformatie?
next
Volgende:2.40 Wat was de contrareformatie?

2.39 Wat is de ‘Anglicaanse kerk’?

Op weg naar de reformatie

De Engelse koning Hendrik VIII was aanvankelijk een vurig verdediger van de Katholieke Kerk tegen de ideeën van Luther. Toen Hendriks vrouw hem geen mannelijke troonopvolger kon schenken vroeg hij aan de paus om het huwelijk nietig te verklaren. De paus kon die niet geven, omdat het sacrament van het huwelijk een levenslange band is.

Daarom brak de koning in 1534 met de Katholieke Kerk en richtte de ‘Anglicaanse kerk’ op, met hemzelf aan het hoofd. Katholieken die trouw bleven aan hun geloof en de paus werden vervolgd en stierven als martelaar

De Engelse koning Hendrik VIII wees in 1534 de paus af en noemde zichzelf hoofd van de Kerk in Engeland. Trouwe katholieken verzetten zich.