DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:2.38 Jakie były konsekwencje reformacji?
next
Następny:2.40 Czym była kontrreformacja?

2.39 Co to jest Kościół anglikański?

W kierunku reformacji

Początkowo angielski król Henryk VIII był zagorzałym obrońcą Kościoła katolickiego przed poglądami Lutra.  Kiedy jednak jego żona nie mogła dać mu następcy tronu płci męskiej, zwrócił się do papieża z prośbą o zgodę na małżeństwo z kimś innym. Papież nie mógł wyrazić zgody na to zgody, ponieważ sakrament małżeństwa ustanawia dozgonną więź.

Dlatego w 1534 roku król zerwał z Kościołem katolickim i założył „Kościół anglikański”,  ustanawiając siebie jego głową. Katolicy trwający w swojej wierze i lojalni wobec papieża byli prześladowani i ginęli jako męczennicy.

 

W 1534 r. król Anglii Henryk VIII odrzucił autorytet papieża i sam mianował się głową Kościoła w Anglii. Wierni katoliccy podnieśli sprzeciw.