DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.38 Aké sú dôsledky reformácie?
next
Ďalej:2.40 Čo znamenala protireformácia?

2.39 Čo je to anglikánska cirkev?

Smerom k reformácii

Spočiatku bol anglický kráľ Henrich VIII. horlivým obrancom Katolíckej cirkvi proti myšlienkam predstaveným Lutherom. Keď Henrichova manželka neporodila mužského dediča trónu, požiadal pápeža o dovolenie rozviesť sa. Pápež nemohol takého dovolenie dať, pretože sviatosť manželstva predstavuje celoživotné puto.

Kráľ Henrich VIII. sa teda v roku 1534 odtrhol od Katolíckej cirkvi a založil anglikánsku cirkev, ktorej najvyšším hodnostárom bol on. Katolíci verní svojej viere a pápežovi boli prenasledovaní, mnohí z nich zomreli mučeníckou smrťou.

V roku 1534 kráľ Henrich VIII. odmietol pápeža a vymenoval seba za hlavu anglickej cirkvi. Veriaci katolíci sa postavili na odpor.
Toto hovoria pápeži

Za mnohé posuny v našich vzťahoch, ktoré prebehli za ostatných 40 rokov, musíme byť vďační. Práca komisie pre teologický dialóg je zdrojom povzbudenia, keďže doktrinálne otázky, ktoré nás rozdeľovali v minulosti, už boli vyriešené. Priateľstvo a dobré vzťahy, ktoré na mnohých miestach prekvitajú medzi anglikánmi a katolíkmi, pomohli vytvoriť nový kontext, v ktorom naše spoločné svedectvo evanjelia Ježiša Krista rastie a vzmáha sa… Za to všetko vzdávame Bohu vďaky. [Pápež Benedikt XVI., Arcibiskupovi z Canterbury, 23. novembra 2006]