All Questions
prev
Ankstesnis:2.36 Dėl kokių idėjų kilo Reformacija?
next
Kitas:2.38 Kokie buvo Reformacijos padariniai?

2.37 Kuo skiriasi protestantai ir katalikai?

Reformacijos link

Yra viena Katalikų Bažnyčia, vadovaujama popiežiaus, tuo tarpu protestantų bendruomenių daug. Visiems mums bendras tikėjimas į Dievą ir Dievo meile žmonijai. Tačiau esama ir skirtumų. Būdami katalikai tikime, kad Dievo Apreiškimas atskleidžiamas per Šventąjį Raštą ir Bažnyčios Tradiciją, o dauguma protestantų kaip Apreiškimo šaltinį pripažįsta tik Bibliją.

Daugumai protestantų taip pat kyla problemų dėl sakramentų, Marijos ir šventųjų vaidmens bei popiežiaus institucijos. Jėzus norėjo įkurti vieną Bažnyčią: tarp krikščionių esantys susiskaldymai neatitinka Jo sumanymo. Štai kodėl turime daug melstis ir daryti viską, ką galime, siekdami vienybės (ekumenizmas).

Protestantai atmeta kai kuriuos katalikų tikėjimo aspektus, ypač popiežių kaip vienybės ženklą ir sakramentus kaip malonės šaltinį.
Štai ką sako popiežiai

<...> svarbiausias dalykas ekumenizmui pirmiausia yra tai, kad, spaudžiami sekuliarizacijos, nepastebimai neprarastume didžiųjų bendrų dalykų, apskritai darančių mus krikščionimis ir likusių mums kaip dovana ir užduotis. [Popiežius Benediktas XVI, Kreipimasis Erfurte, 2011 m. rugsėjo 23 d.]