All Tweets
Ankstesnis:
Kitas:
visje op auto

2.37 Kuo skiriasi protestantai ir katalikai?

Reformacijos link

Yra viena Katalikų Bažnyčia, vadovaujama popiežiaus, tuo tarpu protestantų bendruomenių daug. Visiems mums bendras tikėjimas į Dievą ir Dievo meile žmonijai. Tačiau esama ir skirtumų. Būdami katalikai tikime, kad Dievo Apreiškimas atskleidžiamas per Šventąjį Raštą ir Bažnyčios Tradiciją, o dauguma protestantų kaip Apreiškimo šaltinį pripažįsta tik Bibliją.

Daugumai protestantų taip pat kyla problemų dėl sakramentų, Marijos ir šventųjų vaidmens bei popiežiaus institucijos. Jėzus norėjo įkurti vieną Bažnyčią: tarp krikščionių esantys susiskaldymai neatitinka Jo sumanymo. Štai kodėl turime daug melstis ir daryti viską, ką galime, siekdami vienybės (ekumenizmas).

> Daugiau skaityk knygoje

Protestantai atmeta kai kuriuos katalikų tikėjimo aspektus, ypač popiežių kaip vienybės ženklą ir sakramentus kaip malonės šaltinį.

Štai ką sako popiežiai

<...> svarbiausias dalykas ekumenizmui pirmiausia yra tai, kad, spaudžiami sekuliarizacijos, nepastebimai neprarastume didžiųjų bendrų dalykų, apskritai darančių mus krikščionimis ir likusių mums kaip dovana ir užduotis. [Popiežius Benediktas XVI, Kreipimasis Erfurte, 2011 m. rugsėjo 23 d.]