All Questions
prev
Predchádzajúce:3.18 Je exorcizmus na vyháňanie zlých duchov skutočný?
next
Ďalej:3.20 Prečo je kostol Božím domom?

3.19 Moslimovia a židia nejedia bravčové mäso. A čo katolíci?

Tradície a zbožnosť

Starý zákon obsahuje ustanovenie že prasatá sú nečisté, a preto sa nemajú jesť (Lv 11,7)Lv 11,7 – Nesmiete jesť sviňu, ktorá má rozdvojené paprčky a celkom rozdvojené paprčky, ale neprežúva.. Ježiš však povedal, že kresťania môžu jesť všetko (Mk 7,18-19)Mk 7,18-19 – On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté., no treba sa vystríhať chamtivosti a obžerstva.  Sú dni, kedy sa katolíci vo všeobecnosti zdržiavajú jedenia mäsa. Príkladmi takýchto dní povinného pôstu sú Popolcová streda a Veľký piatok.

Ak chce človek žiť uvedomelý život s Bohom, je dobré z času na čas jesť a piť menej. Tomu sa hovorí pôst. Držíme ho najmä v štyridsaťdňovom období pred Veľkou nocou. Pripomíname tak sebe aj svetu, že Božia láska – nie jedlo a pitie – je v živote tým najdôležitejším.

Zdržiavaním sa mäsitého pokrmu v piatok a pôstom sa pripájame k Ježišovej obete a dávame v živote priestor Bohu.
Múdrosť Cirkvi

Ako znie „Päť cirkevných prikázaní“?

  1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
  2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
  3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
  4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
  5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

[Youcat 345]

 

Toto hovoria pápeži

Svätý Gregor Veľký vo svojich pastoračných pravidlách spomína, že pôst posväcujú cnosti, ktoré sa k nemu viažu, obzvlášť milosrdná láska, každý skutok štedrosti, obdarovanie chudobných ako protiváha k tomu, čoho sme sa my sami vzdali (porov. 10,10-11)… Svätý Augustín povedal, že pôst a almužna sú „dvoma krídlami modlitby“, umožňujú nabrať na sile  a jednoduchšie doletieť až k Bohu. [Pápež Benedikt XVI., generálna audiencia, 9: marca 2011]