All Questions
prev
Previous:3.18 Totoo bang naitataboy ng eksorsismo ang demonyo?
next
Next:3.20 Bakit ang isang simbahan ay bahay ng Diyos?

3.19 Ang mga Muslim at Hudyo ay hindi kumakain ng baboy. Paano naman ang Katoliko?

Mga Tradisyon at Debosyon

Sinabi ng Lumang Tipan na ang mga baboy ay marumi (o hindi malinis) at samakatuwid ay hindi dapat kainin (Lev. 11:7)Lev. 11:7: “Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkaing mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin.”..Gayunpaman, sinabi ni Hesus na maaaring kainin ng mga Kristiyano ang lahat (Mc. 7:18-19)Mc. 7:18-19: ““Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa?” tanong ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig,  sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” (Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.)”..,ngunit ang katakawan o kasakiman ay dapat iwasan. Mayroong mga araw ng pangilin, kung saan ang mga Katoliko sa pangkalahatan ay umiiwas sa pagkain ng karne. Ang Miyerkoles ng Abo [> 3.29] at Biyernes Santo [> 3.31] ay mga halimbawa ng mga naturang araw ng pangilin.

Upang mabuhay nang may kamalayan sa Diyos, kapaki-pakinabang ang kumain at uminom ng mas kaunti paminsan-minsan. Ito ay tinatawag na pag-aayuno. Ginagawa natin ito lalo na sa loob ng apatnapung araw bago ang Pasko ng Pagkabuhay [> 3.33]. Sa ganitong paraan pinapaalalahanan natin ang ating mga sarili at ipinapakita sa mundo na ang pag-ibig ng Diyos, sa halip na pagkain at inumin, ang pinakamahalagang bagay sa buhay.

Sa pamamagitan ng pag-iwas sa karne tuwing Biyernes at sa pag-aayuno pinagkakaisa natin ang ating sarili sa sakripisyo ni Hesus at nagbibigay ng puwang sa ating buhay para sa Diyos.

The Wisdom of the Church

Ano ang "Limang Utos ng Simbahan"?

1.    Pagdalo sa Misa tuwing Linggo at sa mga araw ng pangilin; ang pag-iwas sa trabaho o       mga        gawaing sinisira ang karakter ng araw na ito.
2.    Pagtanggap ng Sakramento ng Kumpisal kahit minsan sa isang taon.
3.    Pagtanggap ng Sakramento ng → Eukaristiya kahit sa Pasko ng Muling Pagkabuhay lamang.
4.    Pag-obserba sa mga araw ng pag-aayuno at pangilin (Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo).
5.    Pagsuporta sa mga materyal na pangangailangan ng Simbahan.

[Youcat 345]

This is what the Popes say

Naalala ni St Gregory the Great sa kanyang Pastoral Rule na ang pag-aayuno ay pinapabanal ng mga birtud na kasama nito, lalo na sa pamamagitan ng charity, ng bawat gawa ng pagkamapagbigay, pagbibigay sa mga dukha at nangangailangan ng katumbas ng isang bagay na binigyan natin mismo (cf. 19 , 10-11) ... Sinabi ni St Augustine na ang pag-aayuno at
paglilimos ay "dalawang pakpak ng pagdarasal" na nagbibigay-daan sa ito upang makakuha ng momentum at mas madaling maabot ang Diyos. [Pope Benedict, General Audience, 9 Mar. 2011]